TK8105 - Ultralyd billeddannelse i heterogent, ulineært vev

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet foreleses hvert år, forutsatt at nok studenter melder seg. Akustisk bølgeligning for heterogent, ulineært, bløtt vev. Typer av vevsblandinger og mekanismer for akustisk energiabsorpsjon og ulineær bulk elastisitet. Modellering og analyse av 1) fasefrontaberasjoner ved forover forplantning, 2) multiple spredning, reverberasjoner, 3) ulineær elastisitet, samt 4) forplantning og spredning i vev som inneholder ultralyd kontrastmiddel mikrobobler. Metoder for reduksjon av reverberasjonsstøy og fasefrontaberasjoner. To-dimensjonale og sparse arrayer. Estimering av hastighet og strain for spredere i bevegelse.

Læringsutbytte

Full forståelse av forskningsfronten ved medisinsk ultralyd billeddannelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og selvstudium Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Tilsvarende TTK4160 Medisinsk billeddannelse og TTK4165 Signalbehandlingsmetoder i medisinsk billeddiagnostikk.

Kursmateriell

Kompendium og utvalgte artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE3961 7.5

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.