TDT4160 - Datamaskiner, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Avvikende karakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet vil inneholde terminologi, prinsipper og begrep for konstruksjon og virkemåte for ulike typer moderne datamaskiner og annet datateknisk utstyr. Kort historisk oversikt over datateknikkens utvikling. Oppbygging (organisering), virkemåte og realisering av datamaskiner og datamaskinsystemer. Datamaskinkonstruksjon på forskjellige nivå, instruksjonsformat, adresseringsmodi, prosessorarkitekturer og -typer. Grensesnitt mellom maskinvare og programvare, sammenkobling av komponenter, avbrudd, busser, lagerhierarki og hurtigbuffer (Eng. cache). Gjennomgang av sentrale datatekniske utstyrsenheter (periferi-enheter). Kort introduksjon til distribuerte systemer, innebygde ("embedded") systemer, parallelle datamaskiner, nye teknologier og nye anvendelser (applikasjoner).

Læringsmål

Kunnskaper:
- Studenten skal kjenne til datamaskiners konstruksjon og virkemåte
- Studenten skal forstå hvordan en enkel prosessor fungerer
- Studenten skal forstå grensesnittet mellom programvare og maskinvare
- Studenten skal kjenne til sentrale periferienheter
- Studenten skal forstå hvordan abstraksjon og struktur benyttes for å håndtere kompleksitet i datamaskinsystemer

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne formulere enkle programmer i assemblykode
- Studenten skal være i stand til å lese skjemategninger og blokkdiagrammer
- Studenten skal kunne relatere blokkdiagrammer og skjemategninger på ulike abstraksjonsnivå til hverandre.

Generell kompetanse:
- Studenten skal forstå den generelle virkemåten til en datamaskin og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT2201 7.5 01.08.2006
SIF8026 7.5
TFE4105 3.7 01.09.2010

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig

Termin Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst Skriftlig eksamen 100/100 D 04.12.2014 09:00 D1 , F2 , E5 , H3 Rom 513 , H3 Datalab 524 (Fraggle)
Sommer Skriftlig eksamen 100/100 D
* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.