SPVPV2 - Veiledningsteori, strategier og metoder - emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere (SPVPV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.