SMF1081 - Norsk språk og kultur for utenlandske studenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 2 timer
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Del 1:
-Intensiv startdel med begynnervokabular og basisgrammatikk. Det legges vekt på å øve på dagligdags konversasjon ( presentere seg selv, hilse, gå på kino og kafè, snakke i telefonen, gå på besøk, mat og priser, vær, fritid , tall og alfabetet).
-Grammatikk: Personlig pronomen, verb i presens, spørreord, ubestemt artikkel, uttale av enkeltord, substantiv i ubestemt form. Kp.1-3 i tekstbok.

Del 2:
-Fortsettelse med vekt på utvidelse av vokabularet og muntlige ferdigheter. Emner for dagliglivet: Jobb og familie, reiser.
-Grammatikk: substantiv i bestemt form,, preposisjoner, verb i preteritum. Kp. 4-6 i tekstbok.

Del 3:
-Fortsettelse med vekt på forståelse av kultur og værforandringer i Norge. Her legges det også vekt på emner som å handle i butikker. 
-Grammatikk: Adjektiv i bestemt form, pronomen, leddsetninger, eiendomsord og adverb. Kp. 7-9 i tekstbok.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:
-Studenten skal kunne de viktigste prinsippene for grammatikk og setningslære.
-Studenten skal kjenne til norsk skikk og bruk i dagligdagse situasjoner.

Ferdighet:
-Studenten skal kunne føre enkle samtaler på norsk.

Generell kompetanse:
-Studenten skal ha tilegnet seg forståelse for norsk språk og kultur i dagligdagse situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-Gruppearbeid
-Oppgaveløsning

Utfyllende informasjon:
Det blir lagt vekt på muntlige aktiviteter med samtaler og diskusjoner rundt dagligliv, studier og arbeid.

Obligatoriske arbeidskrav:
Hjemmelekser fra arbeidsbok, egenlesing og aktivitet i undervisningssituasjonen.

Mer om vurdering

Ingen kontinuasjon.

Vurderingsformer:
-Skriftlig eksamen: Avsluttende eksamen med leseforståelse, lytteforståelse, grammatikk og skriftlig produksjon.
-Muntlig fremføring: Muntlig, individuell presentasjon på norsk i 5-10 minutter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Colour in Informatics and Media Technology (MMT-CIMET)
Informasjonssikkerhet (BIS)
Information Security (MIS)
Information Security (MISD)
Utveksling - Bachelor (UTVEKSL-BA)
Utveksling - Master (UTVEKSL-M)

Kursmateriell

På vei - Tekstbok og Arbeidsbok. (Nettoppgaver: www.pavei.cappelendamm.no)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 11.10.2017
Høst ORD Skriftlig eksamen 11.10.2017
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Skriftlig eksamen
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.