MEDT8002 - Ultralyd bildediagnostikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2015/2016

Faglig innhold

Ultralyd bølgeforplantning og stråleforming. Ulineære effekter. Ultralyd probe-teknologi for 2D og 3D avbildning. Oppløsning, kontrast, aukustisk støy og bildeartefakter. Kontinuerlig og pulset ultralyd for blodstrømsmåling. Hemodynamikk og anvendelser i kardiologi og vaskulært. Fargedoppler og vevsdoppler. Strain og strain-rate avbildning. Ultralyd kontrastmidler. Eksperimentelle studier (høyfrekvent avbildningPasientsikkerhet ved ultralyd. Termiske og mekaniske effekter på humant vev. Programvare for visualisering og analyse av 2D og 3D ultralyd-data. Oversikt over anvendelse bla. innen kardiologi, vaskulær avbildning, obstetrikk, kirurgi (navigasjon), generell radiologi.

Læringsmål

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
1 Kjenne til oppbygningen av et ultralyd-apparat, og hvilke funksjoner de ulike delene har.
2 Kunne bruke et standard ultralydapparat, inkludert lagring og arkivering av opptak.
3 Ha detaljert kunnskap om hvordan de ulike ultralyd avbildningsmetodene fungerer (m-mode, B-mode, 2D, 3D, Doppler, kontrastavbildning).
4 Kunne anvende denne basalkunnskapen til å forklare begrensninger og feilkilder ved de ulike metodene.
5 Kjenne til feilkilder og begrensninger ved bruk av Doppler-effekten til maling av blodstrøm og -hastigheter, og estimering av trykkforhold i hjerte- og sirkulasjonssytemet.
6 Kjenne anvendelsesomradene for medisinsk ultralyd innen gyn/obst, generell radiologi, kardiologi, karkirurgi, og bildeveiledet behandling.
7 Kjenne til hvordan høyfrekvent ultralyd kan brukes innen eksperimentell forskning.
8 Forstå de fysiske prinsippene som ligger til grunn for bruk av ultralyd i medisinsk avbildning (bølgeforplanting, oppløsning).
9 Kjenne til risiko knyttet til bruk av ultralyd, og hvilke sikkerhetsregler som gjelder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ukentlige kollokvier. Bildeanalyse og systematisering av data.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lab oppgave m/skriftlig rapportering

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende matematikk og fysikkkunnskaper. Kunnskap om anatomi og fysiologi tilsvarende medisinsk embetseksamen. Utdanning tilsvarende mastergradnivå. Medisinerstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering

Timeplan

Eksamensinfo

* Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.