KULT2211 - STS: Energi, miljø og samfunn II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsfaglige perspektiver på energi og miljø. Det kan tas som en del av en samfunnsfaglig eller humanistisk bachelorgrad, og brukes som perspektivemne for studenter på flere realfagsstudier og som K-emne i enkelte sivilingeniørstudier.

Faget er konsentrert om følgende hovedtema:
- Historisk overblikk over det norske energisystemet og utviklingen av energiteknologier, energiforsyning og energipolitikk.
- Politiske strategier for bærekraftig energi.
- Innovasjonsprosesser, kommersialisering og teknologisk endring.
- Brukerforståelser i teknologiutvikling og i politiske virkemidler.
- Energiaktører og deres rolle i arbeidet med å skape bærekraftig energiproduksjon og -bruk.
- Strategier for klimatilpasning.
- Energi, bærekraft og demokrati.

Læringsutbytte

Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:
-samfunnsfaglige forståelser av energi og miljø, med vekt på miljømessige, sosiale, politiske og kulturelle sider ved produksjon og bruk av energi
-hvordan emnets perspektiver har relevans for forståelsen av teknologi- og samfunnsutviklingen


Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i å:
-arbeide med problemløsning på grunnlag av kunnskaper fra faget
-anvende sine egne faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglige praksis
-anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger, inkludert å trekke egne slutninger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, studentaktivitet og diskusjoner. En øving skal være bestått for å få anledning til å ta eksamen. Karakter gis på bakgrunn av en firetimers skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFEL0006 7.5 01.09.2011
KULT2209 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.