Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Samfunns- og idrettsvitenskap

Studenter som spiller squash


Velkommen til studiestart 2017

Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Om samfunns- og idrettsvitenskap

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap er et tverrvitenskaplig studium og gir grunnleggende kunnskaper som integrerer alternative perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet. Fordypningen skal gi deg grunnleggende kompetanse i å forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 40 studenter. For studieåret 2016/2017 var opptaksgrensen 42,0 i førstegangsvitnemålskvoten og 44,8 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap gir grunnlag for senere arbeid i skole, organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer, turisme og rekreasjonsmarkedet.

Et viktig siktemål med studiet er å gjøre studentene i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i samfunns- og idrettsvitenskap tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Selve fordypningen i samfunns- og idrettsvitenskap er på 105  studiepoeng og består av obligatoriske emner i samfunns- og idrettsvitenskap.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.nokontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap
Studieprogramkode: BSAMIDR
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode: 194 486
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonen gjelder for inneværende studieår