Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Matematiske fag

Matematikkstudenter i gruppearbeid.foto.


Om bachelor i matematiske fag

Matematikk er vitenskapens språk, og har siden Pythagoras’ tid til dagens moderne samfunn vært svært viktig for samfunnets utvikling. Matematikk og statistikk er grunnleggende fag som aldri går ut på dato.

Matematiske fag er midt i blinken for deg som har interesse for problemløsning og liker matematikk!

Faget anvendes innenfor medisin, naturfag, teknologi, finans, miljø, offentlig forvaltning og mye mer. Med en utdanning innen matematiske fag blir du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Opptak

Søknadsfrist er 15. april. Du søker opptak via Samordna opptak.

Søk opptak nå!

Jobbmuligheter

Matematikere trengs innen svært mange områder i samfunnet. Statistisk sentralbyrå, Statoil, DnB, Apple, Lloyd's Register, Forsvaret, Departementene, Universitets og Høyskolesektoren (undervisning eller forskning) er bare noen få eksempler på hvor matematisk kompetanse etterspørres.

Spørsmålene og problemstillingene en ønsker å løse i fremtiden vil være nye, men de matematiske fag disse løsningene bygger på vil være de samme. Har du lyst å finne ut hva matematikere og statistikere jobber med?

Les hva tidligere studenter forteller om jobben de har i dag.

Studiets oppbygning

Bachelorprogram matematiske fag er et treårig studieprogram på 180 studiepoeng. Du kan velge mellom to studieretninger, matematikk eller statistikk.

Studieveiledere

Ta kontakt med en av våre studieveiledere om du vurderer å studere matematikk, eller har spørsmål om bachelor i matematikk.

Master i matematiske fag

Studenter med fullført bachelorgrad i matematiske fag kan gå videre på et toårig masterprogram i matematiske fag og spesialisere seg i algebra, analyse, topologi/geometri, statistikk, eller anvendt matematikk. Mer om vårt masterprogram i matematiske fag.

Tue, 24 May 2016 10:32:43 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i matematiske fag

Studieprogramkode: BMAT

Studiepoeng: 180

Søknadskode: 194 862

Undervisningsform: Heltid

OpptakSamordna opptak

Sted: TrondheimGløshaugen

Søknadsfrist: 15. april 2016

Vertsfakultet: IME

Informasjonens gyldighet: 

Informasjonen er gyldig for studieåret 2016-2017

Poenggrenser 2015:  

Ordinær kvote: 51,6

Kvote for førstegangsvitnemål: 51,2