Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk

Studenter foran tavle. Foto

Om informatikk

Bachelor i informatikk er et 3-årig IT-studium der man lærer om datateknologi både fra et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv.

IT er i dag en integrert del av vår hverdag, fra vi blir vekket om morgenen av mobiltelefonen til vi sovner med nettbrettet. Å lage gode IT-systemer, både for bedrifter og folk som skal bruke dem, krever en helhetsforståelse som man får gjennom informatikkstudiet.

De fleste IT-prosjekter i dag er utført av team av fagfolk med forskjellig kompetanse.  Informatikkstudiet gir deg mulighet til å kombinere en solid basis i IT med andre fag du synes er interessante på NTNU – det være seg mer teknologi, samfunnsfag, psykologi, ledelse, innovasjon eller noe helt annet.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp ca 135 studenter.


Jobbmuligheter

Når du er ferdig med det treårige bachelorstudiumet i informatikk, kan du fortsette på en toårig mastergradsutdanning eller du kan gå ut i arbeidslivetEn utdannelse innen informatikk gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet, og du kan jobbe i en rekke ulike bransjer.

 


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet består av halvparten informatikkfag og halvparten valgfag. Du kan dermed velge å fordype deg i informatikk eller velge å ta en mer tverrfaglig utdanning. 


Studieveiledere

Kontakt gjerne våre studieveiledere.

Dersom du ønsker å snakke med noen av våre studenter, kan du også ta kontakt med studentkontaktene. De svarer på det meste du måtte lure på om informatikkstudiet og livet som student i Trondheim.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i informatikk
Studiepogramkode: BIT
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 395
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknologi og informatikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse, R1

Poenggrenser 2016:
Førstegangsvitnemål: 49,4
Ordinær: 51,2

Informasjonens gyldighet:
Studieåret 2016/2017

Allerede student?

Informasjon om utveksling, tillitsvalgte og informasjonsmøter finner du på Datateknologi og informatikk ved IDI nettsiden på Innsida.