Årsstudium, Trondheim

Matematiske fag

Velkommen til studiestart 2016

8.-12. august – Oppfriskningskurs i matematikk

Ikke obligatorisk, men verdt å vurdere.

Mer informasjon om oppfriskningskurset.

Mandag 15. august – Kom-i-gang-dagen

Kom-i-gang dagen arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter, og her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden.

Kom-i-gang dagen er ikke obligatorisk, men et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne semesteravgift og adgangskort.

Tirsdag 16. august – Immatrikulering

Immatrikulering

NB! Obligatorisk oppmøte!

Immatrikulering del 2. 11.45-13.30. Rom: El5 

Onsdag 17. august – Bli kjent med Institutt for matematiske fag

09.00-12.00: Velkommen til Matematiske fag. Rom: R9

  • Velkommen til matematiske fag
  • Motivasjonsforedrag
  • Bli kjent

12.00-13.00: Lunsj med faddere

13.30-15.00: Felles informasjon fra fakultetene (IME og NT) i auditorium R1

Torsdag 18. august – Orienteringsmøte

09.00-11.00. Rom R9

  • Informasjon om studiets oppbygging og valgbare emner.
  • Foredrag av Kristian Gjøsteen. Kryptologi: Tallteori og tilfeldighet

11.15-12.00: Fellesinformasjon for alle realfagstudenter, sted Auditorium R1 i Realfagbygget

12.30-15.00: Rebus med fadderne

Fredag 19. august – Foredrag

09.00-12.00: Foredrag. Rom: R9

  • Statistikk og medisinsk forskning av PhD-student Kari Krizak Halle
  • Foredrag om John Nash av professor Christian Skau
  • Instituttleder Einar Rønquist gir noen tilbakeblikk på sin karriere

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene på campus. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om årsstudiet i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag er en innføring i de sentrale matematiske konseptene. Årsstudiet i matematiske fag kan enten være starten på en lengre matematisk utdanning, eller det kan inngå som et fag i en annen grad.

Mange tar også årsstudiet for å øke den matematiske forståelsen i forbindelse med arbeid eller generell interesse for faget. Årsstudiet kan også gi undervisningskompetanse i matematikk, da i kombinasjon med andre fag og praktisk pedagogisk utdanning. Etter årstudiet kan du søke intern overgang til bachelor i matematiske fag.

Søk opptak

Søknadsfrist er 15. april. Du søker via samordna opptak.

Søk opptak nå!  

Du kan også ta årsenhet i matematikk som fleksibel fjernundervisning på deltid. DELTA er et nettbasert matematikkstudium med obligatoriske samlinger i Trondheim. Les mer om dette tilbudet på www.ntnu.no/delta.

Jobbmuligheter

Årsstudiet passer for etterutdanning, kvalifisering til videre studier, støttefag i en bachelorgrad eller for å gi grunnlag for å undervise matematikk i videregående skole. Det kreves 60 stp i matematiske fag for å ha formell undevisningskompetanse i matematikk i skolen.

Du kan også bygge ut et årstudium til en bachelor med NTNU's interne overgangsordning. Faget anvendes innenfor medisin, naturfag, teknologi, finans, miljø, offentlig forvaltning og mye mer. Med en utdanning innen matematiske fag har du en vei inn i mange typer yrker og utdanninger.

Studieveiledning

Har du spørsmål om årsstudium i matematikk og statistikk? Ta kontakt med en av våre studieveiledere om du vurderer å studere matematikk og statistikk.

Tue, 05 Jul 2016 14:12:17 +0200

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: AAMATSTAT

Studiepoeng: 60

Søknadskode: 194 205

Undervisningsform: Heltid

Opptak: Samordna opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Søknadsfrist: 15. april 2016

Vertsfakultet: IME

Informasjonens gyldighet: Informasjonen er gyldig for studieåret 2016-2017

Poenggrenser 2015:  

Ordinær kvote: 51

Kvote for førstegangsvitnemål: 47,3