Årsstudium 1-årig, Trondheim

Matematiske fag

To studeter ser på grønn kube. Foto.

Om årsstudiet i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag er en innføring i de sentrale matematiske konseptene. Årsstudiet i matematiske fag kan enten være starten på en lengre matematisk utdanning, eller det kan inngå som et fag i en annen grad.

Mange tar også årsstudiet for å øke den matematiske forståelsen i forbindelse med arbeid eller generell interesse for faget. Årsstudiet kan også gi undervisningskompetanse i matematikk, da i kombinasjon med andre fag og praktisk pedagogisk utdanning. Etter årstudiet kan du søke intern overgang til bachelor i matematiske fag.

Søk opptak

Søknadsfrist er 15. april. Du søker via samordna opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen 51,1 poeng i ordinær kvote.

Søk opptak nå!

Du kan også ta årsenhet i matematikk som fleksibel fjernundervisning på deltid. DELTA er et nettbasert matematikkstudium med obligatoriske samlinger i Trondheim. Les mer om dette tilbudet på www.ntnu.no/delta.

Jobbmuligheter

Årsstudiet passer for etterutdanning, kvalifisering til videre studier, støttefag i en bachelorgrad eller for å gi grunnlag for å undervise matematikk i videregående skole. Det kreves 60 studiepoeng i matematiske fag for å ha formell undervisningskompetanse i matematikk i skolen.

Du kan også bygge ut et årstudium til en bachelor med NTNUs interne overgangsordning. Faget anvendes innenfor medisin, naturfag, teknologi, finans, miljø, offentlig forvaltning og mye mer. Med en utdanning innen matematiske fag har du en vei inn i mange typer yrker og utdanninger.

Studieveiledning

Har du spørsmål om årsstudium i matematikk og statistikk? Ta kontakt med en av våre studieveiledere om du vurderer å studere matematikk og statistikk.

Fri, 10 Mar 2017 11:06:13 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: AAMATSTAT
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 205
Undervisningsform: Heltid

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Sted: Trondheim, Gløshaugen

Informasjonens gyldighet: 2017/2018

Poenggrenser 2016:
Ordinær kvote: 51,1
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Hva skjer

Åpen dag, messer og skolebesøk

Her kan du møte NTNU-studenter og høre om livet som student .