Årsstudium, Trondheim

Matematiske fag

Tre studenter ser på bærbar datamaskin. Foto.


Om årsstudiet i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag er en innføring i de sentrale matematiske konseptene. Årsstudiet i matematiske fag kan enten være starten på en lengre matematisk utdanning, eller det kan inngå som et fag i en annen grad.

Mange tar også årsstudiet for å øke den matematiske forståelsen i forbindelse med arbeid eller generell interesse for faget. Årsstudiet kan også gi undervisningskompetanse i matematikk, da i kombinasjon med andre fag og praktisk pedagogisk utdanning. Etter årstudiet kan du søke intern overgang til bachelor i matematiske fag.

Søk opptak

Søknadsfrist er 15. april. Du søker via samordna opptak.

Søk opptak nå!  

Du kan også ta årsenhet i matematikk som fleksibel fjernundervisning på deltid. DELTA er et nettbasert matematikkstudium med obligatoriske samlinger i Trondheim. Les mer om dette tilbudet på www.ntnu.no/delta.

Jobbmuligheter

Årsstudiet passer for etterutdanning, kvalifisering til videre studier, støttefag i en bachelorgrad eller for å gi grunnlag for å undervise matematikk i videregående skole. Det kreves 60 stp i matematiske fag for å ha formell undevisningskompetanse i matematikk i skolen.

Du kan også bygge ut et årstudium til en bachelor med NTNU's interne overgangsordning. Faget anvendes innenfor medisin, naturfag, teknologi, finans, miljø, offentlig forvaltning og mye mer. Med en utdanning innen matematiske fag har du en vei inn i mange typer yrker og utdanninger.

Studieveiledning

Har du spørsmål om årsstudium i matematikk og statistikk? Ta kontakt med en av våre studieveiledere om du vurderer å studere matematikk og statistikk.

Tue, 23 Feb 2016 11:03:08 +0100

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: AAMATSTAT

Studiepoeng: 60

Søknadskode: 194 205

Undervisningsform: Heltid

Opptak: Samordna opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Søknadsfrist: 15. april 2016

Vertsfakultet: IME

Informasjonens gyldighet: Informasjonen er gyldig for studieåret 2016-2017

Poenggrenser 2015:  

Ordinær kvote: 51

Kvote for førstegangsvitnemål: 47,3