Årsstudium, Trondheim

Matematiske fag

Tre studenter ser på bærbar datamaskin. Foto.


Om årsstudiet i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag er en innføring i de sentrale matematiske konseptene. Årsstudiet i matematiske fag kan enten være starten på en lengre matematisk utdanning, eller det kan inngå som et fag i en annen grad.

Mange tar også årsstudiet for å øke den matematiske forståelsen i forbindelse med arbeid eller generell interesse for faget. Årsstudiet kan også gi undervisningskompetanse i matematikk, da i kombinasjon med andre fag og praktisk pedagogisk utdanning. Etter årstudiet kan du søke intern overgang til for eksempel bachelor i matematiske fag.

Søk opptak

Søknadsfrist er 15. april. Du søker via samordna opptak.

Søk opptak nå!  

Du kan også ta årsenhet i matematikk som fleksibel fjernundervisning på deltid. DELTA er et nettbasert matematikkstudium med obligatoriske samlinger i Trondheim. Les mer om dette tilbudet på www.ntnu.no/delta.

Jobbmuligheter

Årsstudiet passer for etterutdanning, kvalifisering til videre studier, støttefag i en bachelorgrad eller for å gi grunnlag for å undervise matematikk i videregående skole. Det kreves 60 stp i matematiske fag for å ha formell undevisningskompetanse i matematikk i skolen. Du kan også bygge ut et årstudium til en bachelor med NTNU's nye interne overgangsordning. Faget anvendes innenfor medisin, naturfag, teknologi, finans, miljø, offentlig forvaltning og mye mer. Med en utdanning innen matematiske fag har du en vei inn i mange typer yrker og utdanninger.

Studieveiledning

Har du spørsmål om årsstudium i matematikk og statistikk? Ta kontakt med en av våre studieveiledere om du vurderer å studere matematikk og statistikk.

Tue, 20 Oct 2015 11:09:52 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Årsstudium

Adgangsbegrensning: Ja

Opptak: Samordna opptak

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Studieprogramkode: AAMATSTAT
Studiekode (SO): 194 205
Vertsfakultet: IME