Årsstudium, Trondheim

Drama og teater

Studenter, drama og teater. Foto: IKM

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august – Immatrikulering og faddergrupper

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Torsdag 17. august – Vrimledag

Kl. 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Fredag 18. august – Obligatorisk orienteringsmøte for drama og teater

Kl. 11.15 – 12.00 : Obligatorisk orienteringsmøte

Sted: BlackBox (rom 8394) - Institutt for kunst- og medievitenskap

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet.

Dersom du ikke møter opp risikerer du å miste studieplassen din. Vennligst ta kontakt med instituttet dersom du blir forhindret: kontakt@ikm.ntnu.no

Onsdag 23. august - "Meet and Greet" med de fagansatte på drama og teater

Kl. 12.00 –  14.00 : "Meet and greet" med de fagansatte på drama og teater 

Sted: BlackBox (rom 8394) - Institutt for kunst- og medievitenskap 

Vi inviterer alle nye drama og teater studenter til et uformelt fag-sosialt treff med de fagansatte. Målet er at studenter og undervisere treffes og blir litt bedre kjent før undervisningen starter.  

Nyttig å vite

Om årsstudium drama og teater

Hvordan har scenekunsten utviklet seg gjennom tiden? Hva kjennetegner drama og teater i ulike deler av verden? Hvordan skaper man en forestilling både på og bak en scene? Hvordan gjør vi drama og teater relevant i dag?

Vi tilbyr et årsstudium for deg som ønsker en praktisk-teoretisk tilnærming til drama og teater.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Studiet består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Thu, 23 Mar 2017 14:26:25 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogramkode: ÅDRAMA
Studiepoeng: 60
Søkerkode (SO): 194 796
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjon om årsstudium drama og teater er gyldig for studieåret 2017/2018.