Årsstudium, Trondheim

Drama og teater

Studenter, drama og teater. Foto: IKM

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august – Immatrikulering og faddergrupper

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Onsdag 17. august – Vrimledag

Kl. 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Torsdag 18. august – Obligatorisk orienteringsmøte for drama og teater

Kl. 11.15  - 12.00 : Obligatorisk orienteringsmøte - BlackBox

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det er oblogatorisk oppmøte på orienteringsmøtet.

Dersom du ikke møter opp risikerer du å miste studieplassen din. Vennligst ta kontakt med instituttet dersom du blir forhindret : ikm-studier@hf.ntnu.no. 

 

Nyttig å vite

Om årsstudium drama og teater

Studiet i drama og teater har en praktisk-teoretisk tilnærming. Studiet tar utgangspunkt i historiske og aktuelle kilder som dramatiske tekster, forestillinger og produksjoner, og i praksiserfaringer fra det kunstneriske, pedagogiske og rituelle feltet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Studiet består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Tue, 15 Mar 2016 13:46:57 +0100

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Drama og teater årsstudium
Studieprogramkode: ÅDRAMA
Studiepoeng: 60
Søkerkode (SO): 194 796
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjon om årsstudium drama og teater er gyldig for studieåret 2016/2017.