Årsstudium

Drama og teater

Studenter, drama og teater. Foto: IKM

Om årsstudium drama og teater

Studiet i drama og teater har en praktisk-teoretisk tilnærming. Studiet tar utgangspunkt i historiske og aktuelle kilder som dramatiske tekster, forestillinger og produksjoner, og i praksiserfaringer fra det kunstneriske, pedagogiske og rituelle feltet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til årsstudium drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Studiet består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Tue, 15 Mar 2016 13:46:57 +0100

Fakta om årsstudium drama og teater

Studienivå: Årsstudium

Adgangsbegrensning: Ja
Søkerkode (SO): 194 796

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)

Gyldighet: Informasjon om årsstudium drama og teater er gyldig for studieåret 2015-2016.