Regionalt fagmiljø (RFM)

Foto: Josh Adamski (Unsplash)

Regionalt fagmiljø (RFM) har ansvar for den statlige satsningen på kompetanseheving og tjenesteutvikling, og skal bidra til å øke kunnskapen og heve kvaliteten på tjenestene til barn, unge og voksne med nevropsykiatriske diagnoser.

Les mer om bakgrunnen her.


Aktuell informasjon

 

Introduksjonskurs ADOS-2 (Autism Diagnostics Observation Schedule - Second Edition) - Modul 3 og 4

Les mer og meld deg på her.

Introduksjonskurs ADOS-2 (Autism Diagnostics Observation Schedule - Second Edition) - Modul 3 og 4

Ta emne om autisme og nevroutviklingsforstyrrelser

Oppstart januar 2018, søknadsfrist 15.11.2017 Dette emnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser. ...

Ta emne om autisme og nevroutviklingsforstyrrelser

Oppstart januar 2018, søknadsfrist 15.11.2017

Dette emnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser.

Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet, utviklingsforløp, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker, samt i utredning og diagnostikk. Emnet gir også kjennskap til tilrettelegging- og behandlingsmuligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Les mer og søk

Nytt nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

NevSom har gleden av å invitere til et nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk , med fokus på diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med Asperger syndrom.   ...

Nytt nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

NevSom har gleden av å invitere til et nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk, med fokus på diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med Asperger syndrom.

 

To spennende internasjonale konferanser

http://essence2018.se/ http://meetingofminds.dk/  

To spennende internasjonale konferanser

Fagkonferansen «Status ADHD - hvor står vi nå?"

Onsdag 18. oktober 2017 arrangerer ADHD Norge fagkonferansen «Status ADHD- hvor står vi nå?» i Oslo Konserthus. Det er tid for å formidle oppdatert kunnskap om ADHD.Fagrådet i ADHD Norge er...

Fagkonferansen «Status ADHD - hvor står vi nå?"

Onsdag 18. oktober 2017 arrangerer ADHD Norge fagkonferansen «Status ADHD- hvor står vi nå?» i Oslo Konserthus.

Det er tid for å formidle oppdatert kunnskap om ADHD.Fagrådet i ADHD Norge er primus motor bak fagkonferansen, og en av motivasjonsfaktorene for arrangementet er å formidle oppdatert kunnskap om ADHD. 
http://adhdnorge.no/aktuelt/adhd-norge-arrangerer-fagkonferanse/

Stortinget har vedtatt en helhetlig gjennomgang av autismetilbudet

Den 19. juni, helt på tampen av denne stortingsperioden, fattet stortinget vedtak som skal styrke autismefeltet. Dette er svært gode nyheter for alle oss som jobber med autismefeltet, og ikke minst for barn, unge, voksne med autismediagnoser og deres pårørende.

Stortinget har vedtatt en helhetlig gjennomgang av autismetilbudet

Den 19. juni, helt på tampen av denne stortingsperioden, fattet stortinget vedtak som skal styrke autismefeltet. Dette er svært gode nyheter for alle oss som jobber med autismefeltet, og ikke minst for barn, unge, voksne med autismediagnoser og deres pårørende.

 

Bakgrunnen for stortingsvedtaket er et representantforslag fra flere stortingsrepresentanter fra ulike partier om en helhetlig plan for autisme. Vedtaket ble fattet etter en enstemmig innstilling fra Helse- og sosialkomiteen. Stortinget vedtok å be regjeringen om at det settes ned et utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å styrke autismefeltet, et arbeid som skal resultere i en NOU. Utredningen skal også omfatte tilbudet til andre nevroutviklingsforstyrrelser som Tourettes syndrom. Stortinget ber også regjeringen sørge for at helseforetakene prioriterer tidlig innsats til barn med autisme og at det stimuleres til forpliktede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune.

Hele innstillingen ligger her:

Konferanse - nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet

Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet. Hva ser vi? Hva kan gjøres?

På denne konferansedagen ser vi på muligheter og utfordringer for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av voksne med Asperger syndrom, Tourettes syndrom eller ADHD.

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre interesserte.

Konferanse - nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet

Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet. Hva ser vi? Hva kan gjøres?

På denne konferansedagen ser vi på muligheter og utfordringer for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av voksne med Asperger syndrom, Tourettes syndrom eller ADHD.

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre interesserte.

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 24.10.17, kl. 08.30 – 15.45
Sted: KA11  Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, Trondheim
(mulighet for videokonferanse for Helse Midt-Norge)

Påmelding og mer informasjon om konferansen

Påmeldingsfrist: 10.oktober 2017

Tildeling av prosjektmidler fra RFM 2017

Det kom også i år svært mange gode søknader om støtte til prosjekter/tiltak og kompetanseheving. Følgende prosjekt/tiltak har fått støtte fra RFM i 2017.

Tildeling av prosjektmidler fra RFM 2017

Det kom også i år svært mange gode søknader om støtte til prosjekter/tiltak og kompetanseheving. Følgende prosjekt/tiltak har fått støtte fra RFM i 2017.

BUP i Nord-Trøndelag v/ Inger Lise Rasmussen har fått tildelt støtte for 2017 og 2018 til fullføring av forskningsprosjektet «Self esteem in a transitional phanse in adolescents and young adults with ADHD»

Det gis støtte til oversettelse av manual og filmer til «De Utrolige Årene» for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser v/ Kari Walmsness DUÅ i samarbeid med Trondsletten Habiliteringssenter og Helse Vest.

Helse Møre og Romsdal, voksentjenester på Sunnmøre har fått støtte til fire ulike prosjekter; Kompetanseheving autisme og personlingshetsvariabler i voldsrisikovurderinger (Seksjon for forsterka rehabilitering), Kurs i ABAS-II (Avdeling for sjukehuspsykiatri,) Utvikling av opplæringsmateriell ATLASS/ Low Arousal (Avdeling for spesialisert habilitering) og oppstart av psykoedukative grupper for voksne med ADHD (Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund).

NP-team for barn i Nordmøre og Romsdal har fått støtte til å gjennomføre en fagdag om jenter med asperger (ASF) i september 2017.

 NP-teamene for voksne i Helse Sunnmøre og Helse Nord-Trøndelag, og NP-teamet for barn i Helse Sunnmøre har fått støtte på 50 000 hver til ulik kompetanseheving/kurs for teamets medlemmer.

Voksenhabiliteringstjenestene i Nord-Trøndelag, St. Olavs og Helse Sunnmøre har fått støtte til multisenterstudien autisme, utviklingshemning og psykiatri (AUP-studien) også i 2017.

Det ble i fjor gitt støtte over flere år til en del prosjekter; Økt kompetanse inne voksenpsykiatri på ADHD (Helse Sunnmøre), Kognitiv atferdsterapi for ungdom med ADHD (BUP v St. Olav) og Utvikling av Psykoedukativ intervensjon for voksne med ADHD (St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag). Dette siste prosjektet har også fått ekstra prosjektstøtte til opplæring i 2017.

Totalt er det delt ut prosjektstøtte på litt over en million kroner for 2017.

Fagkonferanse om Tourettes syndrom

Invitasjon til fagkonferanse om Tourettes syndrom søndag 11.06.2017 på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Norsk Tourette Forening arrangerer åpen fagkonferanse med tema...

Fagkonferanse om Tourettes syndrom

Invitasjon til fagkonferanse om Tourettes syndrom søndag 11.06.2017 på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Norsk Tourette Forening arrangerer åpen fagkonferanse med tema «Utfordrende atferd ved Tourettes syndrom".

Dette er en flott anledning til å få mer kunnskap om Tourettes syndrom – med  anerkjente foredragsholdere på programmet.

Påmeldingsfrist:  1. juni 2017

Særspiste barn - kartlegging og behandling

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til dagskonferanse om:

Særspiste barn -  kartlegging og behandling

Konferansen omhandler kartlegging og tiltak overfor spisevansker hos små barn med autismespekterforstyrrelse. Tiltakene kan også anvendes overfor andre grupper.

Forelesere: Dr. Cathleen Piazza og Dr. Wayne Fisher, begge fra University of Nebraska Medical Center, Munroe- Meyer Institute.

Konferanse

Særspiste barn - kartlegging og behandling

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til dagskonferanse om:

Særspiste barn -  kartlegging og behandling

Konferansen omhandler kartlegging og tiltak overfor spisevansker hos små barn med autismespekterforstyrrelse. Tiltakene kan også anvendes overfor andre grupper.

Forelesere: Dr. Cathleen Piazza og Dr. Wayne Fisher, begge fra University of Nebraska Medical Center, Munroe- Meyer Institute.

Invitasjon for mer utfyllende informasjon om konferansen (pdf).

Dato og tid        

21.09.2017

Sted                  

Scandic Hotell, Gardemoen

Målgruppe         

Spesialisthelsetjeneste, kommunal helsetjeneste og andre relevante faggrupper

Pris                   

Konferanseavgift kr. 1.200,- . Konferanseavgiften inkluderer dagpakke på hotellet.

Ingen konferanseavgift for deltakere fra Helse Vest.

Påmeldingsfrist 

04.sept. 2017

Påmelding         

https://helse-bergen.no/arrangementer/serspiste-barn-kartlegging-og-behandling-2017-09-21

Fagprosedyre for EIBI tilgjengelig på Helsebiblioteket

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, internasjonalt beskrevet som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention), er en evidensbasert intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser. EIBI er en metode for oppfølging av små barn med autisme, og den første som er beskrevet i en fagprosedyre.

Fagprosedyre for EIBI tilgjengelig på Helsebiblioteket

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, internasjonalt beskrevet som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention), er en evidensbasert intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser. EIBI er en metode for oppfølging av små barn med autisme, og den første som er beskrevet i en fagprosedyre.

Fagprosedyren beskriver gjennomføring av EIBI og kvalitetsstandarder for spesialisthelsetjenesten sin implementering av intervensjonen i samhandling med det kommunale tjenestetilbudet.

Fagprosedyren beskriver hovedrammene for forløp og prioriteringer. Heterogeniteten i pasientgruppen stiller store krav til individuelle kliniske vurderinger fra spesialisthelsetjenesten ved implementering av EIBI.
Det er opp til de lokale Helseforetak og til de regionale helseforetakene om de tar i bruk denne fagprosedyren.

Les om fagprosedyren her.

Nettverkssamling/fagdag om Tourettes syndrom

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse-Midt inviterer med dette til fagdag/nettverkssamling med tema Tourettes syndrom og OCD.

Faglig ansvarlig for samlinga er Bernhard Weidle, overlege, Dr. med. fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU og spesialist i Pediatri og Barne- og ungdomspsykiatri. Han jobber nå i BUP og på RKBU.
Bernhard Weidle har lang erfaring med utredning og behandling av barn og ungdom med nevopsykiatriske tilstander (ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom og OCD).

Han har bl.a. deltatt i planlegging og gjennomføringen av en nordisk multisenter behandlingsstudie for OCD hos barn og ungdom (Nordic Longterm Treatment Study, NordLOTS).

Samlinga er aktuell for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Det legges opp til casedrøftinger og diskusjon.

Konferanse

Nettverkssamling/fagdag om Tourettes syndrom

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse-Midt inviterer med dette til fagdag/nettverkssamling med tema Tourettes syndrom og OCD.

Faglig ansvarlig for samlinga er Bernhard Weidle, overlege, Dr. med. fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU og spesialist i Pediatri og Barne- og ungdomspsykiatri. Han jobber nå i BUP og på RKBU.
Bernhard Weidle har lang erfaring med utredning og behandling av barn og ungdom med nevopsykiatriske tilstander (ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom og OCD).

Han har bl.a. deltatt i planlegging og gjennomføringen av en nordisk multisenter behandlingsstudie for OCD hos barn og ungdom (Nordic Longterm Treatment Study, NordLOTS).

Samlinga er aktuell for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Det legges opp til casedrøftinger og diskusjon.

Dato

Torsdag 8. juni 2017 10.00 - 15.00

Sted

Radisson BLU hotell

Trondheim Airport (Værnes)

 

Program:

10.00 - 11.30

Bernhard Weidle: Er det tics eller er det tvang?
Tourettes syndrom og OCD som fenomen og i et behandlingsperspektiv.

12.30
Lunch

13.00 - 15.00

Bernhard Weidle fortsetter
Diskusjon/spørsmål/casedrøftinger  

Påmelding

Påmeldingsfrist: 23. mai. 2017

Samlinga (inkludert lunsj) er gratis. Evt. reise og opphold må dekkes av den enkeltes arbeidssted.

Tue, 02 May 2017 10:42:06 +0200

Rapport fra evaluering av de nevropsykiatriske teamene (NP-teamene)

I denne rapporten beskrives evaluering av nevropsykiatriske team (NP-team) i de lokale Helseforetakene i Midt-Norge. Evalueringen er gjennomført av RKBU Midt-Norge ved fagkoordinator for Regionalt fagmiljø i Midt-Norge, Hege Ramsøy-Halle. En arbeidsgruppe nedsatt med forsker Åse Bratterud og førsteamanuensis Anne Mari Undheim fra RKBU har bidratt.

Evalueringen er ferdig og kan lastes ned her.

Rapport

Rapport fra evaluering av de nevropsykiatriske teamene (NP-teamene)

I denne rapporten beskrives evaluering av nevropsykiatriske team (NP-team) i de lokale Helseforetakene i Midt-Norge. Evalueringen er gjennomført av RKBU Midt-Norge ved fagkoordinator for Regionalt fagmiljø i Midt-Norge, Hege Ramsøy-Halle. En arbeidsgruppe nedsatt med forsker Åse Bratterud og førsteamanuensis Anne Mari Undheim fra RKBU har bidratt.

Evalueringen er ferdig og kan lastes ned her.

Evalueringen viser at NP-teamene i de lokale helseforetakene har utviklet seg ulikt siden oppstarten i 2006. Det har vært gjort mye godt arbeid i teamene, spesielt med kompetansebygging og felles drøftinger. Samarbeid og gode møtepunkter mellom habilitering og psykisk helsevern er lurt, nyttig og nødvendig, spesielt for brukere med autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Her har tjenestene felles utfordringer blant annet med samsykelighet, og pasientene kan ha behov for tjenester fra flere avdelinger. Felles forståelse, likeverdige tilbud og tiltak, og å kunne møtes på tvers av tjenestene er derfor spesielt viktig for disse diagnosegruppene. Det er også stadig behov for kompetanseheving, kunnskapsspredning og tjenesteutvikling. For at en organisering med NP-team skal fungere godt, må teamene forankres godt i ledelsen. Teamene må også ha et tydelig mandat, slik at oppgaver og forventninger er avklart.

Helseforetakene bør derfor legge til rette for at fagpersoner kan møtes på tvers av fagområdene, lære av hverandre og utvikle felles forståelse. Videre oppfølging av evalueringen fra det regionale fagmiljøet vil være i samarbeid med avdelinger og klinikker i de lokale helseforetak, og med det regionale helseforetaket.

Last ned rapporten her.

Utlysning av midler

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi skal stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser.

For 2017 vil det derfor bli mulighet til å søke om midler til kompetanseheving, fagutviklingsarbeid, forskningsprosjekt eller andre tiltak. Det kan nå også søkes om støtte til tiltak som går over flere år.

Utlysning av midler

– kompetanseheving og fagutvikling for diagnosegruppene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi skal stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser.

For 2017 vil det derfor bli mulighet til å søke om midler til kompetanseheving, fagutviklingsarbeid, forskningsprosjekt eller andre tiltak. Det kan nå også søkes om støtte til tiltak som går over flere år.

Enheter i spesialisthelsetjenesten kan søke midler til å gjennomføre tiltak som tilfører ny kunnskap og kompetanse til feltet. Andre virksomheter som yter tjenester til gruppen kan søke om støtte hvis dette skjer i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Eksempelvis kan det gis støtte til:

 • Kompetansehevingstiltak for grupper av fagpersoner for eksempel som studieopphold, konferansedeltagelse eller lignende. Det forutsettes at det er en plan for hvordan den innhentede kunnskapen skal videreformidles.
 • Kurs, fagdager eller andre type samlinger som bidrar til å spre kompetanse og kunnskap eller øke samhandling og samarbeid med andre i klinikker/avdelinger eller kommune.
 • Samarbeidsprosjekter med brukerorganisasjoner.
 • Større eller mindre fagutviklingsprosjekter forankret i klinikk eller avdeling.
 • Forskningsprosjekter forankret i klinikk eller avdeling.

Ved vurdering av søknaden vil det blir lagt vekt på:

 • At tiltaket omfatter en av de nevnte diagnosene og at forventede resultater anses å ha betydning for å øke kvaliteten og bidra til mer likeverdige tjenester.
 • Tiltak som bidrar til å knytte habilitering og psykiatri tetter sammen. og tiltak som bidrar til bedre samhandling mellom barne- og voksentjenestene, vil bli prioritert.
 • For forsknings og fagutviklingsprosjekter vil prosjekter med et vitenskapelig design og med tilknyttet vitenskapelig kompetanse i planlegging, gjennomføring og evaluering prioriteres.
 • Målene for tiltaket er klart formulerte, realistiske og mulig å evaluere og at gjennomføringsplanen er tydelig og vurderes som realistisk.
 • At det er utarbeidet et budsjett med minst 50% egenfinansiering.
 • Resultatene fra tiltaket forventes å ha overføringsverdi til andre.
 • At det foreligger en konkret plan for evaluering av tiltaket og for hvordan resultatet skal formidles til aktuelle fagmiljø, dersom det er aktuelt.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Institusjon/søker
 • Ansvarlig for tiltaket
 • Forankring/ledelse
 • Samarbeidspartnere
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Bakgrunn
 • Mål
 • Innhold/gjennomføring
 • Rapportering/evaluering
 • Tidsperiode
 • Budsjett og søknadssum
 • Plan for videre drift/implementering i klinikk/oppfølging der hvor det er aktuelt

Utgifter det kan søkes om prosjektmidler til kan være: frikjøp av medarbeidere/prosjektleder, utgifter til kompetanseheving, kurs og konferanser, litteratur, materielle og utstyr.  Det vil ikke bli gitt prosjektmidler til etter- og videreutdanning. Leder er ansvarlig for avlevering av regnskap for bruk av midlene ved innsending av sluttrapport.

Vurdering av søknader og tildeling av prosjektmidler foretas av RFM ved en faglig referansegruppe.

Søknadsfrist: 1. april 2017

Last ned utlysningen som pdf.

Søknaden sendes på mail til hege.ramsoy-halle@ntnu.no eller post:

NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for psykisk helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), ved fagkoordinator Hege Ramsøy-Halle, Pb 8905, MTFS, 7491 Trondheim

Ta kontakt med fagkoordinator Hege Ramsøy-Halle, # 92654637, hege.ramsoy-halle@ntnu.no om det er spørsmål.

Med hilsen

Odd Sverre Westbye
Senterleder                                                                         

Hege Ramsøy-Halle
Fagkoordinator Regionalt Fagmiljø

E-læringskurs om narkolepsi

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) har utviklet et e-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen...

E-læringskurs om narkolepsi

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) har utviklet et e-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.

Se mer om kurset og ta det her.

Utlysning av midler til kompetanseheving og fagutvikling for diagnosegruppene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi skal stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser. ...

Utlysning av forskningsmidler for 2017

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD.

Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i virksomheten.

ADHD Forskningsnettverk

Utlysning av forskningsmidler for 2017

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD.

Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i virksomheten.

 

For 2017 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7).

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
 • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
 • Målsetting og forventede resultater
 • Gjennomførbarhet og tidsplan
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV

 

Søknadsskjema:

Søknad om støtte sendes elektronisk via dette søknadskjemaet.

Søknadsfrist: 05.03.2017.

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no /tlf 2301 6067

Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no / 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 18 (02.05.- 05.05.17).

 

PS! Denne informasjonen er hentet fra Nevsom.no

Prosjektstøtte fra Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi 2016

Det kom inn 10 svært gode søknader om prosjektstøtte, og av disse ble følgende prosjekter prioritert: Habiliteringstjenestene for voksne i Sør-Trøndelag, Sunnmøre og i Nord- Trøndelag gis...

Prosjektstøtte fra Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi 2016

Det kom inn 10 svært gode søknader om prosjektstøtte, og av disse ble følgende prosjekter prioritert:

 • Habiliteringstjenestene for voksne i Sør-Trøndelag, Sunnmøre og i Nord- Trøndelag gis alle støtte til fortsatt deltagelse i AUP-studien (multisenterstudien om personer med Autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse). Dette er en studie som strekker seg over flere år, fra 2010 til 2017. Totalt innvilges det prosjektstøtte på 370 000 til de tre tjenestene.
 • Psykiatrisk klinikk, HNT, får prosjektstøtte til utvikling av psykoedukativ intervensjon for voksne pasienter med ADHD. Prosjektet gjøres i samarbeid med DPS Nidaros og DPS Tiller (St. Olavs Hospital). Prosjektmidlene fordeles over fire år, fra 2016 til 2019, med 75 000 pr år.
 • Nevropsykiatrisk team- Helse Sunnmøre får støtte til kompetanseheving innen voksenpsykiatrien på vasker i hverdagen og tilrettelegging ovenfor personer med nevroutviklingsforstyrrelser med vekt på hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD. Det tildeles prosjektmidler fordelt over tre år, 2016-2018, totalt kr 300 000.
 • BUP- klinikk Klostergata St. Olavs får prosjektstøtte til prosjektet «Kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom i alderen 14-18 år». Også her fordeles prosjektstøtten over 4 år, fra  2016 til 2019, med 75 000 pr år.

I tillegg fikk disse prosjektene planlagt gjennomført i 2016 innvilget støtte i 2015:

 • Opplæring i foreldreprogram Autisme fra Glenne regionalt senter for Autisme v/Habiliteringstjenesten for barn på Sunnmøre
 • ATLASS- kurs

Skolvegringskonferanse gjennomført i Trondheim

Skolvegringskonferanse gjennomført i Trondheim

Rundt 200 personer deltok på den store skolevegringskonferansen som ble avholdt på Kunnskapsenteret på Øya i Trondheim onsdag 28. september.  

Utlysning av prosjektmidler for diagnosegruppene autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) kan, på bakgrunn av tilsendt dokumentasjon, gi økonomisk støtte på inntil kroner 300.000 til enkeltprosjekter som omhandler autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og/eller narkolepsi.

Last ned denne utlysningen som pdf

Utlysning

Utlysning av prosjektmidler for diagnosegruppene autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) kan, på bakgrunn av tilsendt dokumentasjon, gi økonomisk støtte på inntil kroner 300.000 til enkeltprosjekter som omhandler autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og/eller narkolepsi.

Last ned denne utlysningen som pdf

Søknadsfrist er 1.mars 2016

RKBU vil gjennom tildeling av prosjektmidler stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser.

Enheter i spesialisthelsetjenesten kan søke midler til å gjennomføre prosjekter som tilfører ny kunnskap og kompetanse til feltet. Andre virksomheter som yter tjenester til gruppen kan søke om støtte hvis dette skjer i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Ved vurdering av søknaden vil det blir lagt vekt på:

 • At prosjektet omfatter en av de nevnte diagnosene og at forventede resultater anses å ha betydning for å øke kvaliteten på tjenestetilbudet.

 • At målene er klart formulerte, realistiske og mulig å evaluere.

 • At gjennomføringsplanen er tydelig og vurderes som realistisk.

 • At det er utarbeidet et budsjett med minst 50% egenfinansiering.

 • At resultatene fra prosjektet forventes å ha overføringsverdi til andre.

 • At det foreligger en konkret plan for evaluering av prosjektet og for hvordan resultatet skal formidles til aktuelle fagmiljø.

Fagutviklingsprosjekter og kliniske prosjekter med et vitenskapelig design og med tilknyttet

vitenskapelig kompetanse i planlegging, gjennomføring og spesielt evaluering, vil bli prioritert. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Institusjon

 • Prosjektansvarlig

 • Forankring

 • Prosjektleder

 • Samarbeidspartnere

 • Prosjektbeskrivelse:

 • Bakgrunn
 • Mål
 • Metode
 • Rapportering/evaluering
 • Formidling
 • Tidsperiode
   
 • Budsjett og søknadssum
   
 • Plan for videre drift/implementering i klinikk/oppfølging etter prosjektperiode.

  Utgifter det kan søkes om prosjektmidler til kan være: frikjøp av medarbeidere/prosjektleder, utgifter til kompetanseheving, kurs, litteratur, materielle og utstyr. Det vil ikke bli gitt prosjektmidler til etter- og videreutdanning. Prosjektleder er ansvarlig for avlevering av regnskap for bruk av midlene ved innsending av sluttrapport.

  Vurdering av søknader og tildeling av prosjektmidler foretas av RKBU ved en faglig referansegruppe oppnevnt av RKBU i samarbeid med helseforetakene i regionen.

  Søknaden sendes til NTNU, Det medisinske fakultet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), ved fagkoordinator Hege Ramsøy-Halle, Pb 8905, MTFS, 7491 Trondheim.

  (Eller på mail med vedlegg til hege.ramsøy-halle@ntnu.no)

Last ned denne utlysningen som pdf

Kontakt

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder@rkbu.ntnu.no
Spør chatboten vår (den vet mye)

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

Facebook ikon RKBU Midt-Norge

 
Ny fagkoordinator ved RKBU Midt-Norge

Hege Ramsøy-Halle ble i høst ansatt ved RKBU som fagkoordinator for det regionale fagmiljøet (RFM) for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi, etter at RKBU overtok dette ansvaret i 2014. Les mer om bakgrunnen her: http://bit.ly/RFMfagkoordinator

Posted by RKBU Midt-Norge on 10. november 2015