NTNU i Trondheim

Institutt for informatikk og e-læring

Institutt for informatikk og e-læring (IIE) tilbyr master-, ingeniør- og bachelorutdanninger i informatikk og data. Vi har lang erfaring med nettbasert undervisning og tilbyr nettbaserte IT-fag og et heltidsstudium i informatikk (nettbasert). Vi tilbyr oppdaterte IT-utdanninger av god kvalitet.

Våre studier er praktiske og yrkesorienterte studier. Kandidatene kommer raskt ut i produktivt arbeid etter endt utdanning. Undervisningsformene legger vekt på praktiske og studentaktive læringsformer med nært samarbeid mellom ansatte og studenter og studentene i mellom.

Erfaringen med nettbasert undervisning bringer vi inn i alle fag. Bruk av IT-verktøy til samarbeid og læring er en del av hverdagen for alle våre studenter.

Strategisk plan for Institutt for informatikk og e-læring 2016-2017

Kontaktinformasjon

Instituttleder: Monica Storvik
Telefon: 73 55 95 40
E-post: info@iie.ntnu.no

Besøksadresse:
E. C. Dahls gt. 2
(3. etg. i "Brygghuset" ved Leütenhaven)

Postadresse:
NTNU, Institutt for informatikk og e-læring
Postboks 8900
7491 Trondheim

Labben/lokal IT:

Kontor BR295 - labben@iie.ntnu.no

Invitasjon til bedrifter

Utnytt vår IT-kompetanse ved å gi våre studenter en master-, bachelor- eller prosjektoppgave.

Ta kontakt med linjeforeningen TIHLDE for en bedriftspresentasjon.