Landsbyer 2017

Fakultet:

HF = Det humanistiske fakultet, MH = Fakultet for medisin og helsevitenskap, AD = Fakultet for arkitektur og design, IE = Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, IV = Fakultet for ingeniørvitenskap, NV = Fakultet for naturvitenskap, SU = Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

 Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. = Landsby med tema knyttet til NTNUs tematiske satsingsområde Bærekraft

 Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. = Landsby med tema knyttet til NTNUs tematiske satsingsområde Helse

Langsgående / Undervisningsspråk: norsk

Landsby Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
Aktive pensjonister Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Johannes Sigurjonsson AD TPD4850
Big Data Andreas Asheim IE TMA4851
Bruk av digitale verktøy som helsefremmende tjeneste for kronisk syke Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Line Merethe Oldervoll MH HLS3800
Byggelandsbyen Sverre Hendseth IE TTK4850
Bærekraftig akvakultur i fremtidens matproduksjon Rolf Erik Olsen NV BI2097
Concrete Innovation Stefan Jacobsen IV TKT4851
Fergefritt Vestland María Díez Gutiérrez IV TBA4858
Folkehelse og sosial ulikhet Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Linn Beate Strand MH MFEL4854
Forbruk - design - livsstil Stig Kvaal HF EIT3006
Fortalt digitalt Trond Aasland HF EIT3014
Fosfor - Sammenhengen mellom mat, plantenæring og politikk Bjørn Torger Stokke NV TFY4851
Gode idrettsanlegg Amund Bruland IV TBA4856
Grønn verdiskapning og samfunnsansvar Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. John Eilif Hermansen ØK TIØ4853
Havbruk - ei næring i vekst Kristin Lauritzsen
Lasse Kristiansen
IV TMR4853
Havromsteknologi Håvard Holm IV TMR4850
Idrettsteknologi Gudrun Reikvam IV TBA4851
Ingen drepte i trafikken Eirin O. Ryeng IV TBA4857
Instrumentering og styring over internett Sven Fjeldaas IV TMM4850
IT-styring av moderne lastebiler Svein-Olaf Hvasshovd IE TDT4856
Lyd & hørsel – vår lydbelastning i hverdag og fritid Odd Kr. Pettersen
Tim Cato Netland
IE TTT4850
Making is thinking Gro Rødne
Nina Haarsaker
AD AAR4911
Matematikk innen anvendelser Jo Eidsvik IE TMA4850
Miljøer for læring ved NTNU Reidar Lyng
Patric Wallin
SU PED3802
Miljøpåvirkning og helse Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Trond Peder Flaten NV KJ2095
Nanoteknologi, Smått og godt? Antonius Theodorus van Helvoort NV TFY4853
Powerhouse Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Rolf André Bohne IV TBA4859
Prosjektlandsbyen Bjørn Otto Elvenes ØK TIØ4850
Punktlig og effektiv jernbane Håkon Andreassen IV TBA4853
Robot og menneske Geir Mathisen IE TTK4851
Romteknologi Roger Birkeland IE TFE4850
Sikring av bærekraft i prosjekter Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Tore Haavaldsen IV TBA4860
Smart bygging Morten Christensen
Tore Kvande
IV TBA4855
Smart energibruk Trygve Magne Eikevik
Armin Hafner
IV TEP4851
Stress og diett i studenters liv Oleksandr Dykyy NV TBT4850
The Big Bang of Internet Per Jonny Nesse ØK TIØ4852
Utfordringen med å utvikle en kunstig mitralklaff Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Bjørn Helge Skallerud IV TKT4853
Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening Ekaterina Prasolova-Førland
Kristine Øygardslia
SU PED3801
VR-landsbyen Egil Tjåland IV TPG4850
Waterworld Geir Walsø IV TVM4850

 

Langsgående / Undervisningsspråk: engelsk

Landsby Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
A Bright, Strong and Light Future with Materials Espen Sandnes NV TMT4850
Biofuels - a Solution or a Problem? Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Størker Moe NV TKP4850
Biomaterials: Body Parts of the Future Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Astrid de Wijn IV TMM4852
Challenge in Subsea Production and Processing Brian Arthur Grimes NV TKP4852
GPS Hossein Nahavandchi IV TBA4852
Haltenbanken Village Jon Kleppe IV TPG4851
Norne Village Bahador Najafiazar IV TPG4852
Poor or Rich? Young or old? Gløshaugen or Dragvoll?: Intergroup Relations, Tension & Ease Ute Gabriel
Jonathan Kim
SU PSY3808
Saving the World Isn’t Rocket Science – Creating Structures for Conserving Biodiversity and Ecosystem Services Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Gunnar Austrheim
Anders Lyngstad
Emma-Liina Marjakangas
NV BI2098
Sustainable, Affordable Housing for All Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Ruud Egging
Peter Schütz
ØK TIØ4855
Sustainable Energy and Society Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Vijay Venu Vadlamudi IE TET4853
The Energy Challenge of a Sustainable Future Robert Nilssen IE TET4850

 

Intensive / Undervisningsspråk: norsk

Landsby  Landsbyleder(e) Fakultet Emnekode
Befri Norge fra plast! Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Isabel Richter SU PSY3807
Den levende menneskelige hjernen Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Hallvard Røe Evensmoen MH MFEL4856
Gjør byen din bedre Markus Schwai AD AAR4914
Grønn Gaming - Miljøspill og læring Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Kristoffer Fjællingsdal SU PSY3802
Helse og velferd Fredrik Carlsen ØK SØK3801
Humanbiologisk materiale – framtidens forskningsgull? Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Haakon Skogseth MH MFEL4857
Idrett og samfunn Nils Petter Aspvik SU IDR3802
Kommunikasjon Randi Alice Nilsen HF EIT3005
Kultur og næring Julia Krankenhagen HF EIT3007
Lev & lær Gunhild Roald
Ida Malén Gabrielsen
SU VL3800
Multimedia produksjon av immersive og interaktive historier av verdi Otto Wittner IE TTM4850
Myke teknologier Jon Otto Fossum
Paul Dommersnes
NV TFY4852
Ny kommunestruktur Per Tovmo ØK SØK3800
Personlige teknologier i offentlige rom Ida Marie Henriksen SU SOS3800
Rent vann Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Andreas Radke MH MFEL4852
Roten til alt ondt Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Ann-Charlotte Iversen
Lobke Gierman
MH MFEL4855
Skoleanlegget - et sted for læring og trivsel Elin Weydahl
Heidun Oldervik
SU PED3800
Storskala CO2-lagring Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Svein-Olaf Hvasshovd IE TDT4855
Urban Dyrking - Takhager i Trondheim? Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Stig Larssæther AD AAR4912
Velferdsteknologi fra 0-100 Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Ragnhild Lier MH MFEL4853

 

Intensive / Undervisningsspråk: engelsk

 Landsby  Landsbyleder(e)  Fakultet Emnekode
Children and Young People in Late Modern Society Kjersti Grinde SU BARN3800
Creative Means of Environmental Communication Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Laura Sommer SU PSY3809
ICT-Enabled Social Innovation for Social Good Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde bærekraft. Letizia Jaccheri
Ilias Pappas
IE TDT4850
Innovation in Health Care Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Erney Mattsson MH MFEL4850
Innovative Health Promotion Strategies in Everyday Settings Frederick Anyan SU PSY3810
Personal Genome Symbol for NTNUs tematiske satsningsområde helse. Barbara van Loom
Richard Kandasamy
MH MFEL4851
Sustainable Coastal Communities: Aquaculture John Ellis SU POL3800
 
Technovision Jeremy Welsh AD AAR4918
 

Valg av landsby

Praktisk informasjon om hvordan å melde inn landsbyønsker finner du på innsida-siden for EiT-studenter.

Hva kan jeg tenke på når jeg skal melde inn landsbyønsker?

Velg landsbyer med tema som vekker din interesse eller nysgjerrighet. EiT kan være en mulighet til å jobbe med problemområder som engasjerer deg, og du får anledning til å lære mer om landsbytemaet gjennom arbeidet med prosjektet. Trykk her for å lese om prosjektarbeid og landsbytema i EiT.

Utforsk også landsbyer med tema som ikke virker å være tett opp til eget fagfelt. Tidligere studenter og faglærere melder at de kunne ønsket seg større tverrfaglighet i landsbyene. Studentenes landsbyvalg er en av flere faktorer som påvirker hvor tverrfaglig landsbyene blir. Dersom flere velger landsbyer med tema som virker lenger unna eget fagfelt kan tverrfagligheten i landsbyene bli større.

Landsbytemaene er ofte så komplekse at alle fagområder på NTNU kan bidra med løsninger, og EiT kan sees på som en mulighet til å få brukt din kompetanse på tema du vanligvis ikke arbeider med.