72825188 Prinsesse Kristinas gate 1, Gastro Nord*431.03.030

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Postboks 8905 7491 Trondheim Norge