72825188
Prinsesse Kristinas gate 1, Gastro Nord*431.03.030

Bakgrunn og aktiviteter