Torunn Berg

Professor Institutt for kjemi

73596182
Høgskoleringen 5, Realfagbygget*d2-190

Bakgrunn og aktiviteter