Torunn Berg

Professor Institutt for kjemi

73596182 Høgskoleringen 5, Realfagbygget*d2-190

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for kjemi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge