Bakgrunn og aktiviteter

 • Førstekonsulent ved NTNU Læringsstøttesenteret
 • Deltar i teknisk-pedagogisk veiledning, utvikling og tilrettelegging for undervisere
 • Informasjonsarbeid og koordinering
 • Deltar i prosjektpilot Innovative læringsarealer (NTNU Eiendom)

Verv

Bakgrunn

 • Utdanning fra NTNU og NOROFF
 • Adjunkt med opprykk; bachelor i filmproduksjon. Årsstudier i multimediedesign, engelsk, idrett, PPU
 • 2009 - 2013: lærer i videregående skole, tekstforfatter/webredaktør i reklamebyrå, grafisk design i eget foretak
 • 2013 - 2015: Multimedieteknolog hos NTNU Multimediesenteret
 • 2014: Prosjektleder Tekped 2014 - tverrfaglig læringsarena for undervisningsteknologi og pedagogikk ved NTNU
 • 2015: Førstekonsulent Læringsstøttesenteret

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

 • Hakel, Katja; Høivik, Tonje Mogstad. (2014) Tekped Webportal - Læringsarena for undervisningsteknologi og pedagogikk. NTNU Multimediesenter og Uniped. 2014.
 • Hakel, Katja; Høivik, Tonje Mogstad. (2014) Tekped fagdag 2014 - Om Lecturetools og tekped-webportal. Tekped - Fagdag for unidervisningsteknologi . NTNU Multimediesenter; Trondheim. 2014-05-05 - 2014-05-05.