Bakgrunn og aktiviteter

AMOS forskningstema: Offshore Vindturbiner

Veileder: Professor Jørgen Amdahl

Bi-veiledere: Professor Asgeir J. Sørensen og Professor II Jørgen R. Krokstad