Sølvi Bente Sønvisen

Rådgiver IME fakultetsadministrasjon

73593458 95943598
O. S. Bragstads plass 2, Elektro A*A395b

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Studentveiledning og studieplanarbeid realfagstudiet, primært matematiske fag og lektorutdanning
  • Innpassingssaker og dispensasjonssaker