Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Leder for fakultetsadministrasjonen
  • Rapporterer til dekanus