Postadresse

IT-avdelingen Stab Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Realfagbygget, A-3 7491 Trondheim Norge
profileimage

Roar Aspli

Seniorrådgiver

Bakgrunn og aktiviteter

Roar Aspli

Rådgiver i rektors stab med fokus på virksomhetsarkitektur, IT-strategi og IT-handlingsplaner. Sekretær for Prosessutvalget  og Systemeierforum. Samordning av de sentraladministrative systemene står sentralt.

Startet ved NTNU i 1994 som leder av nettseksjonen i IT-avdelingen. Var leder av IT-avdelingen i perioden 1999-2007.

 Er medlem av Dataforeningen og er med i styret for Trøndelag.