Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Aschehoug, Silje Helene; Schulte, Kjersti Øverbø; Ringen, Geir. (2014) Early Innovation Leadership. Proceedings of NordDesign 2014.
  • Hiort af Ornäs, Viktor; Keitsch, Martina Maria; Schulte, Kjersti Øverbø. (2014) Metaphors in Design Curricula. Design Education & Human Technology Relations. The 16th International Conference on Engineering & Product Design Education.
  • Tangeland, Linda; Øverbø, Kjersti Kjøll; Boks, Casper. (2008) Tactile Qualities of Materials in Consumer Product Packaging. Proceedings of NordDesign 2008.

Rapport/avhandling

  • Schulte, Kjersti Øverbø. (2009) Design Activities in the Norwegian Seafood Industry. A theoretical approach to understanding cooperation and communication. 2009. ISBN 9788247115855.
  • Øverbø, Kjersti Kjøll; Møller, Hanne. (2004) Utvikling av nye emballasjeløsninger i Gilde -2 studier med vekt på design og verdikjedeeffektivitet. 2004.