Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø; Bjørkly, Stål; Paerden, Ann; Roaldset, John Olav. (2015) Predictive validity of lipids for violence after discharge from an acute psychiatric ward. Violence in Clinical Psychiatry : Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 22 – 24 October 2015 Crowne Plaza Copenhagen Towers.
  • Roaldset, John Olav; Bjørkly, Stål. (2015) Who becomes violent, who is victimized, and who becomes both after discharge from emergency psychiatry?. Violence in Clinical Psychiatry : Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 22 – 24 October 2015 Crowne Plaza Copenhagen Towers.
  • Roaldset, John Olav; Bjørkly, Stål. (2013) The incremental validity of a bio-psycho-social approach for violence risk assessment. Proceedings of the 8th european congress on violence in clinical psychiatry.