Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Solstad, Jan Tore. (2017) Energy performance certificates- Informing the informed or the indifferent?. Energy Policy. vol. 111.
 • Solstad, Jan Tore; Brekke, Kjell Arne. (2011) Does the Existence of a Public Good Enhance Cooperation among Users of Common-Pool Resources?. Land Economics. vol. 87 (2).
 • Solstad, Jan Tore. (2010) Prinsipper for forvaltning av lokale fellesressurser - lokal versus sentral regulering :. Samfunnsøkonomen. vol. 64 (7).
 • Skonhoft, Anders; Solstad, Jan Tore. (2001) Exploiting a Local Common: Egoistic vs. Altruistic Behaviour. Marine Resource Economics. vol. 16.

Rapport/avhandling

 • Skonhoft, Anders; Solstad, Jan Tore; Bulte, Erwin H.. (2006) Growth and resource harvesting in a simple agrarian economy with endogeneous population. 2006. ISBN 8278771472.
 • Solstad, Jan Tore. (2006) Collective action, individual rationality and common property regimes. 2006. ISBN 8278771480.
 • Solstad, Jan Tore. (2006) The asymmetrical spatial distribution of benefits and costs of wildlife management : moose versus wolf in Norway. 2006. ISBN 8278771502.
 • Solstad, Jan Tore. (2003) Individual rationality and common property regimes. 2003. ISBN 8278770786.
 • Solstad, Jan Tore. (2003) The disparity between economics and the economy. 2003. ISBN 8278770794.
 • Solstad, Jan Tore; Skonhoft, Anders. (2003) Growth, Development and Land-Use in a Simple Agrarian Economy with Endogeneous Population. 2003.
 • Solstad, Jan Tore. (2001) The Disparity between Economics and the Economy. 2001.