Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver i NTNUs kommunikasjonsavdeling. Jeg jobber i stab på avdelingsnivå og utfører oppgaver innen hele avdelingens område.

 

Ansvarsområder

Staben utfører strategiske og operative, avdelingsovergripende oppgaver, bl.a.

 • koordinering internt og mot fakultetene
 • kulturbygging
 • beredskap
 • økonomiforvaltning
 • rapportering
 • kompetanseutvikling
 • prosjektstyring
 • målstyring

 

Kompetanse

 • Intern- og ekstern kommunikasjon, herunder strategier/strategiprosesser, endrings- og krisekommunikasjon.
 • Prosjektledelse og prosjektrådgiveing.
 • Web, herunder utvikling, statistikk/analyse, drift og innhold. 
 • Omdømme, markedsføring og profilering.
 • Rekruttering nye studenter.
 • Grafisk design.

 

Utdannelse

 • 2009-2010: Lederuviklingsprogram, FKA
 • 2001-2003: Adjunkt, PPU - praktisk pedagogisk utdanning, HiØ
 • 1998-2000: Bachelor of Art in Media and Communications, UCE - University of Central England in Birmingham
 • 1997-1998: Grunnfag, Media og Kommunikasjon, NTNU

 

Relevant arbeidserfaring

 • 2014-2016: Kommunikasjonsrådgiver ved HiST, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
  bl.a. stedfortreder for kommunikasjonssjef, webredaktør, rekrutteringsansvarlig og ansvarlig for fusjonskommunikasjon.
 • 2007-2013: Kommunikasjonsrådgiver i Felleskjøpet Agri,
  bl.a. redaktør for intranettet, ansatterekruttering, profil og merkeavrebygging.
 • 2000-2007: Lærer i Media og Kommunikasjon ved KVT, Kristen vgs Trøndelag.
 • 2000-2007: Journalist og grafisk formgiver i LIM, Landbrukssamvirkets Informasjonskontor.
 •        -2000: Freelance journalist.

 

Relevante styrer, råd og utvalg

 • Ledergruppe fusjonskommunikasjon, fusjonsprosjektet nye NTNU - ntnu.no/fusjon.
 • Medlem av Sikker drift, fusjonsprosjektet nye NTNU (2016-2017)
  - koordineringsgruppe for arbeidsgruppene som skal gjennomgå administrative funksjoner og arbeidsområdet (2015-2016).
 • Medlem av HiST Arkitekturråd (2014-2016).
 • Reresentant for HiST/medlem av arbeidsgruppa i StudiebyEN (2014-2015).

 

Min profil på Linkedin