Ivar Berthling

Førsteamanuensis Geografisk institutt

73590843

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er Dr. scient. fra UiO, med en avhandling om periglasiale skråningsprosesser. Jeg ble ansatt ved NTNU i 2004.

Jeg bor i Asker og har mye hjemmekontor. Jeg kan nås på tlf 90066509.