Postadresse

Personalavdelingen Kommunikasjonsavdelingen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NO-7491 Trondheim
profileimage

Hege Jørgensen Tunstad

Rådgiver

Kort biografi Maks 160 tegn [0/160]

Samfunnskontakt. Forskningsformidling. Sosiale medier. Organiserer VIP-besøk på NTNU. Kommunikasjonsansvar for Kavliinstituttet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Skotland, Christer Heen; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen Forskning og framtid. 2010.