Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig assistent i sosiologi.

Arbeider dette semesteret med fagene:

  • SOS1000: Innføring i sosiologi
  • SOS1016: Sosiologi og samfunn