Eva Løfshus Amdahl

Seniorkonsulent Institutt for teknisk kybernetikk

73594383 91897491 O. S. Bragstads plass 2, Elektro D*D147

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Amdahl, Eva Løfshus. (2014) Liapunov. International Journal of Control.

Postadresse

Institutt for teknisk kybernetikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge