Eva Løfshus Amdahl

Seniorkonsulent Institutt for teknisk kybernetikk

73594383 91897491 O. S. Bragstads plass 2, Elektro D*D147

Bakgrunn og aktiviteter


Postadresse

Institutt for teknisk kybernetikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge