Eva Løfshus Amdahl

Seniorkonsulent Institutt for teknisk kybernetikk

73594383 91897491 O. S. Bragstads plass 2, Elektro D*D147

Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

  • Bestiller
  • Fakturabehandling
  • Romansvarlig (kontor)
  • Biblioteket
  • Publikasjoner
  • PhD-avslutninger
  • Forefallende kontorarbeid

Postadresse

Institutt for teknisk kybernetikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge