Erik Ingebrigtsen

Seniorrådgiver DMF fakultetsadministrasjon

73590136 45066151 Olav Kyrres gate 9, MTFS*3.212

Bakgrunn og aktiviteter

 

Erik Ingebrigtsen er koordinator for MedIm - Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning. Han er også involvert i utredningsarbeid og saksbehandling ved DMF, for eksempel i forbindelse med høringer og søknader om finansiering av vitenskapelig utstyr. Til daglig samarbeider han tett med ulike fagmiljø på DMF og NTNU, men siden MedIm er et nasjonalt samarbeidsprosjekt, har han også daglig kontakt med imaging-miljøet ved andre norske læresteder. Gjennom MedIm-prosjektet deltar han i forberedelsene av plan for pan-Europeisk opplæringsprogram i biomedisinsk avbildning, i tilknytning til ESFRI-prosjektet EuroBioimaging.

Ingebrigtsen er kontaktperson for innovasjonsclusteret Nansen Neuroscience Network i Trondheimsregionen.

MedIm er rettet mot å styrke forskerutdanningen innen medisinsk avbildning, og Ingebrigtsen kan kontaktes både av stipendiater, faglærere og forskningsadministratorer på feltet. Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ingebrigtsen, Erik. (2010) Privileged Origins: "National Models" and Reforms of Public Health in Interwar Hungary. Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2009) I monter post mortem: metodiske og etiske utfordringer for medisinhistoriske utstillinger. Historier om helse.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2008) Béla Johan (1889-1983) and Public Health in Inter-war Hungary. Of Medicine and Men. Biographies and Ideas in European Social Medicine between the World Wars.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2006) Right Radicalism and Rural Health in Hungary, 1933-1941. Science, Culture, and Politics. European Perspectives on Medicine, Sickness and Health.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2003) Travelers in Science and Public Health: The Rockefeller Foundation's Fellowship-program in Interwar Hungary. Cultural Exchanges between Central/Eastern Europe and America.

Postadresse

DMF fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Postboks 8905 7491 Trondheim Norge