Erik Ingebrigtsen

Seksjonssjef SVT fakultetsadministrasjon

45066151 45066151 Dragvoll, Loholt allé 85, Paviljong A*237

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ingebrigtsen, Erik. (2010) Privileged Origins: "National Models" and Reforms of Public Health in Interwar Hungary. Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2009) I monter post mortem: metodiske og etiske utfordringer for medisinhistoriske utstillinger. Historier om helse.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2008) Béla Johan (1889-1983) and Public Health in Inter-war Hungary. Of Medicine and Men. Biographies and Ideas in European Social Medicine between the World Wars.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2006) Right Radicalism and Rural Health in Hungary, 1933-1941. Science, Culture, and Politics. European Perspectives on Medicine, Sickness and Health.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2003) Travelers in Science and Public Health: The Rockefeller Foundation's Fellowship-program in Interwar Hungary. Cultural Exchanges between Central/Eastern Europe and America.

Postadresse

SVT fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge