Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er leder for forskningsseksjonen ved SVT-fakultetet. Seksjonen består av 11 ansatte, som leverer tjenester til forskere, institutt og fakultetsledelse på følgende områder: Ph.d.-administrasjon, formidling/kommunikasjon, støtte til søkere om eksterne midler, administrasjon av fakultetets strategiske forskningsmidler, forskningstermin, oppfølging av publikasjoner/bibliometri, utredningsarbeid og lederstøtte. Ta gjerne kontakt med meg for formidling av kontakt med rette person ved seksjonen.

Jeg er utdannet historiker, med ph.d. fra NTNU i 2007. Fra 2009-2015r jeg vært rådgiver ved Det medisinske fakultet, med ansvar for to nasjonale forskerskoler. I tillegg har jeg arbeidet med større søknadsprosesser, utredninger, forskningsetikk og generell lederstøtte. Jeg tiltrådte som seksjonssjef i mars 2015.