Erik Ingebrigtsen

Seksjonssjef SVT fakultetsadministrasjon

45066151
Dragvoll, Loholt allé 85, Paviljong A*237

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er leder for forskningsseksjonen ved SVT-fakultetet. Seksjonen består av 11 ansatte, som leverer tjenester til forskere, institutt og fakultetsledelse på følgende områder: Ph.d.-administrasjon, formidling/kommunikasjon, støtte til søkere om eksterne midler, administrasjon av fakultetets strategiske forskningsmidler, forskningstermin, oppfølging av publikasjoner/bibliometri, utredningsarbeid og lederstøtte. Ta gjerne kontakt med meg for formidling av kontakt med rette person ved seksjonen.

Jeg er utdannet historiker, med ph.d. fra NTNU i 2007. Fra 2009-2015r jeg vært rådgiver ved Det medisinske fakultet, med ansvar for to nasjonale forskerskoler. I tillegg har jeg arbeidet med større søknadsprosesser, utredninger, forskningsetikk og generell lederstøtte. Jeg tiltrådte som seksjonssjef i mars 2015.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Ingebrigtsen, Erik. (2009) Folkemedisinsk behandling anno 1860. Folkemedisinsk behandling anno 1860. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 129 (7).
  • Ingebrigtsen, Erik. (2009) Public Health and Municipal Policy Making. Britain and Sweden, 1900-1940. Scandinavian Journal of History. vol. 34 (1).
  • Ingebrigtsen, Erik. (2009) Susan Gross Solomon, Lion Murard and Patrick Zylberman (ed), Shifting boundaries of public health: Europe in the twentieth century. Susan Gross Solomon, Lion Murard and Patrick Zylberman (ed), Shifting boundaries of public health: Europe in the twentieth century. Medical history. vol. 53 (4).
  • Ingebrigtsen, Erik. (2008) Folkeavstemming på ungarsk. Folkeavstemming på ungarsk. Adresseavisen.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2003) Et liv etter døden - på utstilling?. Et liv etter døden - på utstilling?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Del av bok/rapport

  • Ingebrigtsen, Erik. (2010) Privileged Origins: "National Models" and Reforms of Public Health in Interwar Hungary. Privileged Origins: "National Models" and Reforms of Public Health in Interwar Hungary. Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2009) I monter post mortem: metodiske og etiske utfordringer for medisinhistoriske utstillinger. I monter post mortem: metodiske og etiske utfordringer for medisinhistoriske utstillinger. Historier om helse.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2008) Béla Johan (1889-1983) and Public Health in Inter-war Hungary. Béla Johan (1889-1983) and Public Health in Inter-war Hungary. Of Medicine and Men. Biographies and Ideas in European Social Medicine between the World Wars.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2006) Right Radicalism and Rural Health in Hungary, 1933-1941. Right Radicalism and Rural Health in Hungary, 1933-1941. Science, Culture, and Politics. European Perspectives on Medicine, Sickness and Health.
  • Ingebrigtsen, Erik. (2003) Travelers in Science and Public Health: The Rockefeller Foundation's Fellowship-program in Interwar Hungary. Travelers in Science and Public Health: The Rockefeller Foundation's Fellowship-program in Interwar Hungary. Cultural Exchanges between Central/Eastern Europe and America.