Bakgrunn og aktiviteter

Design av kontrollsystemer for offshore vindturbiner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Smilden, Emil; Sørensen, Asgeir Johan. (2016) Application of a Speed Exclusion Zone Algorithm on a Large 10MW Offshore Wind Turbine. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization; Ocean Renewable Energy.