Bakgrunn og aktiviteter

Part on the Next Generation Inspection, Maintenance and Repair (NextGenIMR) associated to AMOS

Research topics: 

  • New IMR concepts for subsea facilities
  • Autonomy in IMR operations
  • Automated subsea manipulation
  • Subsea solutions to facilitate automated IMR

Supervisor: Tor Berge Gjersvik, Co-supervisors: Ingrid Schjølberg, Sigbjørn Sangesland

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Henriksen, Eirik Hexeberg; Gjersvik, Tor Berge; Thorkildsen, Brede. (2015) Positioning of subsea modules using an automated ROV. OCEANS 2015 - Genova.
  • Henriksen, Eirik Hexeberg; Schjølberg, Ingrid; Gjersvik, Tor Berge. (2005) Vision Based Localization for Subsea Intervention. proceedings OMAE.