Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Rohnes, Brit. (2008) Matematikk for økonomer - kort og godt. Universitetsforlaget. 2008. ISBN 9788215012483.

Rapport/avhandling

  • Rohnes, Brit. (2003) Oppgavehefte i matematikk - MET110. 2003.