Postadresse

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Postboks 8905 7491 Trondheim Norge
profileimage

Bjørn Gustafsson

Prodekan forskning, Professor

Bakgrunn og aktiviteter

Overlege i fordøyelsessykdommer ved St. Olavs Hospital siden 2004, og professor i fordøyelsessykdommer og prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, NTNU, siden 2012.  

Bjørn Gustafssons forskningsvirksomhet har vært fokusert på medisinsk molekylærbiologi og klinisk forskning hovedsakelig innen nevroendokrin kreft i mage-tarm systemet, nevroendokrinologi og  inflammatoriske tarmsykdommer. Han i mange år hatt et nært forskningssamarbeid med Yale School of Medicine i USA og var også gjesteforsker ved Yale 2007-2008. Han var leder for Norsk Gastroenterologisk Forening 2009-2013.

Gustafsson studerte medisin i Lund i Sverige. Han flyttet med sin familie til Norge i 1997 og har utført sin legespesialisering og forskerutdanning i Trondheim.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner