Bakgrunn og aktiviteter

 • Fil.kand. Uppsala Universitet 1971
 • Mag.art. Universitetet i Oslo 1980
 • Dr. philos Universitetet i Trondheim 1995

Et viktig interesseområde er Midt-Skandinavia arkeologi, først og fremst jernalder, middelalder og 1600-1700-tallet. Jeg arbeider med maktsentrer og bosetningshistorie, men også med gravskikk. Jeg har bl.a. arbeidet med gardshauger og ringformede tunanlegg. Utmarkas kulturminner, spesielt kleberbrudd, er et annet arbeidsfelt liksom proveniensbestemmelse av kleber, både av kirker og hverdagslivets gjenstander. Det er et samarbeid med NGU. Resultatene sees i forbindelse med samfunnsforhold. Jeg undersøker også hvordan embetsmenn iscenesatte seg selv gjennom sin materielle kultur på 1600-1700-tallet. I det siste har jeg vært opptatt av hvordan man kan spore sosiale grupper gjennom måten mennesker har vært gravlagt på og har kommet fram til nye resultat om det. Jeg har også vist at små gravrøyser kan romme gjentatte gravlegginger gjennom et langt tidsrom.

Jeg leder Dunprosjektet der vi undersøker forekomst av dun og fjær i skandinaviske gravfunn fra yngre jernalder og bestemmer hvilke fugler de stammer fra. Prosjektet har sitt utgangspunkt i dunværene på Helgelandskysten, men omfatter også andre midtnorske dunvær.

Andre interesser er faghistorie og materielle uttrykk for samisk religion.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Berglund, Birgitta. (2017) Samiske trommer. Norark.no.
 • Berglund, Birgitta. (2016) Nes i Bjugn - møtested mellom øst og vest?. Møllkula. vol. 25 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2014) Feathers in Viking Age burials in Scandinavaia. The Medieval Dress and Textile Society. vol. May 2014 (74).
 • Berglund, Birgitta. (2014) Fire garder i Brønnøy og fortellingen om Norge. Norark.no.
 • Berglund, Birgitta; Katrine, Dahl. (2014) Tur retur: De Britiske øyer - Namdalen. Spor.
 • Berglund, Birgitta. (2011) Enda en runebomme funnet i fjellet. Spor.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - en 1700-tallshistorie fra Trondheim. Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie. vol. 2007.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Museum jubileum. Spor.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Nytt øksefunn. Spor.
 • Berglund, Birgitta. (2009) Fugela Federum in Archaeological Perspective - Eider Down as a Trade Commodity in Prehistoric Northern Europe. Acta Borealia. vol. 26 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2009) Naturalie- og kunstkabinett. Spor. vol. 48 (2).
 • Berglund, Birgitta; Eriksson, Katarina; Holm, Ingunn; Karlsson, Håkan; Karlsson, Jenny; Pettersson, Susanne; Sundberg, Anna; Ulfhielm, Bo; Welinder, Stig. (2009) The Historical Archeology of the Medieval Crisis in Scandinavia. Current Swedish Archaeology. vol. 17.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Byen, elva og fortiden. Bli med ut!.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Presteliv og avlatshandel - voksseglet i kvinnegraven. Spor. vol. 1 (43).
 • Berglund, Birgitta. (2005) De første menneskene på Helgelandskysten. Spor. vol. 20 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2005) I skyggen av Sandnes - graven forteller. Spor. vol. 20 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2005) Karl Rygh og unionsoppløsningen i 1905. Spor. vol. 39 (1).
 • Berglund, Birgitta. (2005) Nyfunne runebommer, Finnemisjonen og oppfatninger av runebommer. Årbok for Helgeland. vol. 36.
 • Berglund, Birgitta. (2005) Saint Birgitta - Life and Position in the Light of her female Roles. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. vol. 24.
 • Berglund, Birgitta. (2005) Recently Discovered Gievrie (South-Saami Shaman Drums) - Contexts, Meanings and Narratives. Acta Borealia. vol. 22 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2004) Runebommer, noaider og misjonærer. Spor. vol. 19 (1).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Arkeologisk perspektiv i historisk tid. Heimen. vol. 40 (3).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Den hellige Birgitta - 700-årsjubileum for hennes fødsel. Spor. vol. 18 (36).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Herrene som la grunnen for og skapte Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet i Trondheim. Spor. vol. 35 (1).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Om grensemøtet. Heimen. vol. 40 (3).
 • Berglund, Birgitta. (2003) Å drive museum i krigens skygge. Spor. vol. 35.
 • Berglund, Birgitta; Salvesen, Helge; Jensås, Ivar; Stomsvik, Knut Harald; Berge, Ragnhild. (2003) Arkeologi og historie. Et grensemøte etter Ødegårdsprosjektet. Heimen. vol. 40 (3).
 • Berglund, Birgitta. (2002) Godseierens og fiskerbondens landskap i 1500 år - øyriket fra Vega til Tjøtta. Spor. vol. 34 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Betydninger. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Fra skinntelt til langhus. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Hvordan kledde folk seg?. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Mat fra sjø og land. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Spor etter folk. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (2001) Å holde sammen. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta; Johansen, Arne B.. (2001) Å finne fram i landskapet. Spor. vol. 16 (2).
 • Johansen, Arne B.; Berglund, Birgitta. (2001) Redskaper. Spor. vol. 16 (2).
 • Johansen, Arne B.; Berglund, Birgitta. (2001) Tjeldbergodden i verden. Spor. vol. 16 (2).
 • Berglund, Birgitta. (1999) Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten. Ottar. vol. Nr.225 (2).
 • Berglund, Birgitta. (1998) Continuity and discontinuity in Viking power on the North-Norwegian coast. BAR International Series, Oxford. vol. II.
 • Berglund, Birgitta. (1998) Harald Egenæs Lund - Konservator i krigens skygge. Spor. vol. 2 (26).
 • Berglund, Birgitta. (1998) Historisk arkeologi og utvikling av arkeologi i konfrontasjon med tekst og bilde. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift.
 • Berglund, Birgitta. (1998) Power structures in pagan and christian times on the coast of Helgeland in Northern Norway. Studia Zdziejów Cywilizacji.
 • Berglund, Birgitta. (1997) Changes in the power structure around A.D. 1100 on the northern Norwegian coast : the importance of waterways and the organisation of trade in building and in maintaining power. I.A.P. rapporten. vol. 6.
 • Berglund, Birgitta. (1997) Endring i sentrumsstrukturen på Helgeland i tidlig middelalder. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier. vol. 6.
 • Berglund, Birgitta. (1997) Historical archaeology - a challenge for archaeological thought. I.A.P. rapporten. vol. 10.
 • Berglund, Birgitta. (1997) Utvikling av gardsbruk i Midt-Norge : status og nye prosjekter. Acta Antiqua Ostrobotniensia. vol. 4.

Bøker

 • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. (2015) Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. 2015. ISBN 9788278870426.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Alstahaug på Helgeland 1000-1750 : Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2225-8. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter (1).
 • Berglund, Birgitta; Nissen, Harald August. (1998) Hvordan arkeologien kom til Trondheim. 1998. ISBN 82-519-1343-8.

Del av bok/rapport

 • Berglund, Birgitta. (2016) "Being a vicar at the end of the world". The priesthood at Alstahaug vicarage in North-Norway presents its identity through the household and daily life before AD 1750. The farm as a social arena.
 • Berglund, Birgitta. (2016) Spor etter fortidsfolk på Brønnøy gard - Graver og boplasser. Brønnøy Gård og slekt Bind V.
 • Berglund, Birgitta. (2016) Understandings - burial practice, identity and social ties. The Horvnes Iron Age burials, a peephole into the farming society of Helgeland, North-Norway. The farm as a social arena.
 • Berglund, Birgitta. (2015) Possibilities for a society analysis by means of soapstone - examples from Helgeland, Northern Norway. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.
 • Berglund, Birgitta. (2014) Kirkeruinens gåte og spor etter fortidsfolk på Tilrem. Brønnøy Gård og slekt bind IV.
 • Berglund, Birgitta. (2014) Spor etter fortidsfolk på Mo. Brønnøy Gard og slekt Bind IV.
 • Berglund, Birgitta. (2013) Spor etter fortidsfolk på Ut-Torget. Brønnøy Gård og slekt Bind III.
 • Berglund, Birgitta. (2011) Folk på Torget i de eldste tider. Brønnøy Gård og slekt Bind II.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Shamanism and Material Culture in the Northern Circumpolar Area, brought to the fore by some newly discovered South-Saami Drums with Accessories in the Norwegian Mountains. A Circumpolar Reappraisal : The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979).
 • Berglund, Birgitta. (2006) Steigen. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.
 • Berglund, Birgitta. (2006) Stor-Fagervika i munningen av Ranen - på sporet etter de første menneskene på Helgelandskysten. Årbok for Helgeland 2006.
 • Berglund, Birgitta. (2006) Tjøtta. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.
 • Berglund, Birgitta. (2003) Hus og gard - den arkeologiske bakgrunnen. Middelaldergården i Trøndelag. Foredrag fra to seminar.
 • Berglund, Birgitta. (2003) Jägare och samlare i Mistfjorden BC 6000 - AD 800. Midtnordisk arkeologisymposium 1999, Trondheim 28.- 30. mai.
 • Berglund, Birgitta. (2003) Kontinuitet eller endring? "Gassprosjektet" - arkeologiske undersøkelser på Tjeldbergodden. Midtnordisk arkeologisymposium 1999 Trondheim 28. - 30. mai.
 • Berglund, Birgitta. (2003) Øyriket fra Vega til Tjøtta. Godseieren og fiskerbondens landskap. Årbok for Helgeland 2003.
 • Berglund, Birgitta. (2000) Sentra, maktkamp og kontakt: Arkeologiske strandhogg. Trondheimsfjorden.
 • Nissen, Harald August; Berglund, Birgitta. (2000) Pionerene som lærte oss Trondheimsfjorden. Trondheimsfjorden.

Rapport/avhandling

 • Berglund, Birgitta; Johansen, Arne B.; Solem, John Olai; Jasinski, Marek Edward; Solem, Thyra. (2001) "Gassprosjektet" - Arkeologiske undersøkelser på Tjeldbergodden, Aure kommune, Møre og Romsdal fylke i forbindelse med bygging av metanolanlegg. 2001. ISBN 82-7126-619-5. Rapport Arkeologisk serie (1).

Andre

 • Berglund, Birgitta. (2017) "Antikvarisk avdeling" i Lars sin tid ved "Museet". Seminar i forbindelse med Lars F. Stenviks 67-årsdag og pensjonering . NTNU Vitenskapsmuseet, Inst. for arkeologi og kulturhistorie; Trondheim. 2017-03-17.
 • Berglund, Birgitta. (2017) Intervju om avlatshandel i TV-programmet Anno. NRK TV 1 [TV]. 2017-01-27.
 • Berglund, Birgitta; Søum, Veronika. (2017) Avlatshandel var big business før reformasjonen. Gemini [Avis]. 2017-01-28.
 • Berglund, Birgitta. (2015) "Dunprosjektet" - UAVIAN Past and Future Use of Avian Eco-Products in Norwegian Coastal Societies - an Interdisciplinary Approach. ARKFORSK . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-11-20 - 2015-11-20.
 • Berglund, Birgitta. (2015) Neset - Samisk offerplass eller strandsitterplass ved Røssvatnet?. FANT-seminar . FANT; Trondheim. 2015-03-20 - 2015-03-20.
 • Berglund, Birgitta. (2015) «With one foot downstairs and the other upstairs» - Production of identities of the household of the priesthood and other office-holders in North Norway before AD 1750. 21 st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA) . EAA; Glasgow. 2015-09-02 - 2015-09-05.
 • Berglund, Ingrid Birgitta. (2015) En gåte - Kirkeruinen på Tilrem i Brønnøy på Helgeland. Forskning i fellesskap - Utmark. Tverrvitenskapelig workshop kleber (arkeologi og geologi) . Universitetsmuseet i Bergen; Universitetsmuseet i Bergen. 2015-03-11 - 2015-03-13.
 • Berglund, Ingrid Birgitta. (2015) Hvordan arkeologien kom til Trondheim - Opplysningstid, samlinger, reiser og et vitenskapelig museum. Møte i Gløshaugen akademiske klubb . Gløshaugen akademiske forening; Trondheim. 2015-02-19.
 • Ihlebæk, Jan Henrik; Lorås, Jostein; Berglund, Birgitta; Tvildal, Knut. (2015) Historien om Røssvatnet. NRK P2 Museum [Radio]. 2015-11-21.
 • Berglund, Birgitta. (2014) Feathers in Viking Age Burials in Scandinavia. Spring Conference: Fur and Feathers . The Medieval Dress and Textile Society; British Museum. 2014-03-07 - 2014-03-08.
 • Berglund, Birgitta. (2014) "THEORIA CUM PRAXI", THE BIBLE AND THE FATHERLAND - The Early Years of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters of 1760. Collecting the World. Natural History and Medicine in the Danish-Norwegian Monarchy and beyond (1th - 19th centuries). . Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; Kiel. 2014-09-04 - 2014-09-06.
 • Berglund, Birgitta. (2013) Structural Remains from Medieval Time - investigation Parallels between Reykholt and Magnate Farms in Norway. "The Buildings of Medieval Reykholt: the Wider Context" . Snorrastofa - Cultural and Medieval Centre in Reykholt; Reykholt, Borgarfjördur. 2013-10-18 - 2013-10-19.
 • Berglund, Birgitta. (2012) Nyere forvaltningsutgravinger i Helgelands indre fjordområder. KING. Cooperation between Sweden and Norway on the cultural heritage in old forests of northern Scandinavia. EU-programme Botnia-Atlantica . KING; Mosjøen. 2012-08-21 - 2012-08-22.
 • Berglund, Birgitta. (2010) Innleder og moderator på konferansen og medlem av planleggingskomiteen. Mittnordiska arkeologidagar . Jamtli, Länsmuseet i Jämtlands län; Östersund. 2010-10-07 - 2010-10-09.
 • Berglund, Birgitta; Klaussen, Morten. (2010) Lørdagsportrettet:Lange RØTTER. Helgeland Arbeiderblad [Avis]. 2010-09-04.
 • Berglund, Birgitta; Stalsberg, Anne; Henriksen, Merete Moe; Airola, Leena Aulikki; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Steffensen, Morten; Grønnesby, Geir; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank; Aagaard, Kaare; Ekrem, Torbjørn; Bakken, Torkild; Thingstad, Per Gustav; Hassel, Kristian; Stenøien, Hans K.; Rosvold, Jørgen; Pawel, Daniela; Rokne, Arnfinn Stendahl; Perlikova, Zdenka. (2010) Fra Noas ark til dobbel helix. Delutstilling i NTNU Vitenskapsmuseets jubileumsutstilling KUNNSKAPSLARM. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2010-12-31.
 • Berglund, Birgitta. (2008) Arkeologisk perspektiv på Alstahaug - med vekt på tid. 33. nordnorske historikerseminaret . Historisk institutt, Univ. i Tromsø i samarb. m. Helgel. mus; Sandnessjøen og Alstahaug. 2008-09-26 - 2008-09-28.
 • Berglund, Birgitta. (2008) Shaman Drums as Circumpolar Phenomena, actualized through some newly found South-Saami Drums. A Circumpolar Reappraisal 10th - 12th October, 2008. The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979) . NTNU, IAR; Trondheim. 2008-10-10 - 2008-10-12.
 • Berglund, Birgitta. (2008) Tale og Avduking av statuen "Sigrid på Sandnes" laget av Skule Waksvik. Avduking av statuen "Sigrid på Sandnes" på Høstmarkedet i Sandnessjøen [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; Sandnessjøen. 2008-09-20 - 2008-09-20.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - En 1700-tallshistorie fra Trondheim. Nationalmuseets jubilæumssymposium 24-25 mai 2007: Oldsagskomissionens tidlige år, forudsætninger og internationale forbindelser . Nationalmuseet og Forlaget Wormianum; København. 2007-05-24 - 2007-05-25.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Fugela federum in archaeological light - down as an important resource managed by northern coastal women. 58. International Sachsensymposium . NTNU, Museum of Natural History and Archaeology; Trondheim. 2007-09-01 - 2007-09-05.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Petter Dass' verden og Alstahaug. Foredrag i "Byen, bygdene og kunnskapen" . Det Kongelige Videnskabers Selskab (DKNVS); Trondheim. 2007-03-14.
 • Berglund, Birgitta. (2007) Stedet Alstahaug gjennom tusen år. Litteraturseminaret på Petter Dass-dagene 2007 . Helgeland museum, avdeling Petter Dass-museet; Sandnessjøen. 2007-06-21 - 2007-06-22.
 • Berglund, Birgitta. (2002) Alstahaug in Helgeland, Norway - the Priesthood as the Upper Class of the North-European Coast AD 1200-1750. Medieval Europe - International Conference of Medieval and Later Archaeology 3 . [Mangler data]; Basel, Sveits. 2002-09-16.
 • Berglund, Birgitta. (2002) Fornminner og natur i Bymarka Bakgrunn: Hvorfor arkeologiske utgravinger og registreringer i Bymarka?. Foredrag . Vitenskapsmusets Venner; Trondheim. 2002-10-22 - 2002-10-22.
 • Berglund, Birgitta. (1998) Viking power in North Norway : landscape and settlement of saga chieftains. University College London, Medieval Seminar . [Mangler data]; London.
 • Berglund, Birgitta. (1996) Tha Coastal Power Landscape. How Rural Centres at the Polar Arctic Circle started systematic Manipulation of the Environment in Early Medieval Times. Eureka! the Archaeology of Innovation & Science. 29th Annual Chacmool Conference . [Mangler data]; Calgary, Canada. 1996-11-16.