Bakgrunn og aktiviteter

PhD-emne: Localization and Perception for Safe Underwater ROV Intervention

Hovedveileder: Ingrid Schjølberg

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner