Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde: Stipendiat innen bioteknologi med fokus på miljøbioteknologi og biogass.

Sivilingeniør i Industriell Kjemi og Bioteknologi fra NTNU, avgangskull 2010. Tittel på masteroppgave "Biogass Trøndelag; Mikrobiell metodikk for design og drift av lokale biogassanlegg".

 

Jeg har akkurat levert doktorgradsavhandling ved Institutt for Bioteknologi. Jobbet med analyse av mikrobielle samfunn i biogassreaktorer med ulike prosessbetingelser. Inngikk som en del av BIONA-prosjektet som var finansiert av NFR.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner