Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde:

Bistår Personal -og organisasjonsseksjonen ved NTNU i Ålesund i fusjonsprosessen.

Foreleser i Rettslære ved Avdeling for Internasjonal Business

Vararepresentant for arbeidsgiversiden i Sentral tilsettingsråd

Kompetanse:

Har erfaring fra store omstillingsprosesser i forbindelse med NAV-reformen, samt arbeidsrettsrelaterte problemstillinger fra min jobb i NAV. Har vært tillitsvalgt og verneombud.

Utdannelse:

Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 2008

Arbeidserfaring:

Teamkoordinator ved NAV Ålesund fra 2012 - 2015

Veileder ved NAV Ålesund fra 2009 - 2012

Eiendomsrådgiver fra 2008 - 2009

Verv:

1. vara i Bystyret i Ålesund, TVP fra 2011 - 2015