Bakgrunn og aktiviteter

Nettredaktør for NTNU UB siden 2014 og del av bibliotekets tilgangsgruppe.

Øvrig arbeid inkluderer:

2017.02 -               : Deltager i bibliotekets statistikkgruppe.
2015.11 - 2015.12: Leder av ressursgruppe i fusjonsprosjektet: UB nettsider.
2014.09 - 2015.12: Deltager i arbeidsgruppe: Oria.
2014.08 - 2015.08: Prosjektleder: "Nye nettsider ved NTNU UB".
2013.09 - 2013.12: Testing av verktøy for litteratursøk og utvikling av widget for filtrering og presentasjon av eksterne fagdatabaser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling