Bakgrunn og aktiviteter

For mer informasjon se min utvidede hjemmeside

Mitt professorat er i informatikk og kunstig intelligens. Forskningsområdet er hovesaklig innen kunstig intelligens, og spesielt rettet mot maskinelle metoder for problemløsning og læring i kunnskapsbaserte, interaktive beslutningsstøttesystemer. Lagring og effektiv utnyttelse av menneskelige erfaringer er et hovedfokus, sammen med automatisk analyse av data fra omgivelsene for å ekstrahere nyttig informasjon.

Spesielle forskningsområder, og emner for studenter, er case-basert resonnering, maskinlæring mer generelt, kunnskaps-modellering, kunnskapsrepresentasjon, kombinerte resonneringsmetoder, samt arkitekturer for intelligente systemer. Er også opptatt av AI-relaterte sider av kognitiv vitenskap og filosofi. Forskningsresultater er dokumentert i mine publikasjoner. Mer utfyllende info finner du i min summariske CV.

Spesielle anvendelsesområder i fokus omfatter data analyse, deteksjon av uønskede hendelser, og beslutningsstøtte rettet mot reelle problemer innen medisin, petroleumsteknologi, fiskeoppdrett, trafikk og transport, bl.a. 

Jeg er seniorrådgiver i Verdande Technology AS (tidligere Volve AS), et firma utgått fra min AI-gruppe ved IDI, og vitenskapelig rådgiver ved SINTEF Fiskeri og havbruk.

Jeg er for tiden nestleder for forskning ved instituttet. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge