Bakgrunn og aktiviteter

Professor i informatikk og kunstig intelligens, og nestleder ved instituttet med spesielt ansvar for forskningsspørsmål.  

Forskningsområde

Hoved-forskningsområdet er kunstig intelligens, og spesielt metoder for data-analyse og erfaringsbasert støtte til folks problemløsing og læring.  Spesielle områder er:

  • Metoder som fanger opp og gjenbruker menneskelig erfaringer, og spesielt case-basert resonnering
  • Beslutningsstøtte-systemer
  • Kunnskapsmodellering og -representasjon
  • Maskinlæring

Anvendelsesområder i fokus inkluderer petroleumsteknologi, fiskeoppdrett, trafikk og transport, og helse.

Forskningsgruppe: Intelligente systemer

Mer informasjonwww.idi.ntnu.no/~agnar