Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Reyes, Aase Gavina Roberg; Hopperstad, Odd Sture; Berstad, Torodd; Lademo, Odd-Geir. (2009) Forming limit diagrams with an FE-based approach for sheets under non-proportional loading. Proceedings. 7th European LS-DYNA Conference.
  • Reyes, Aase Gavina Roberg; Lademo, Odd-Geir; Hopperstad, Odd Sture; Langseth, Magnus. (2006) Bending of extruded aluminum plates. The 9th International Conference on Material Forming ESAFORM 2006.
  • Reyes, Aase Gavina Roberg; Hopperstad, Odd Sture; Lademo, Odd-Geir; Langseth, Magnus. (2005) Material characterization and modeling of textured aluminum alloys used in a bumper system. Proceedings of International Conference on Impact Loading of Lightweight Structures.

Rapport/avhandling

  • Reyes, Aase Gavina Roberg. (2003) Oblique loading of aluminum crash components. 2003.
  • Reyes, Aase Gavina Roberg; Hopperstad, Odd Sture; Berstad, Torodd; Langseth, Magnus. (2002) Implementation of a material model for aluminum foam in LS-DYNA. 2002.