Kommunikasjonsavdelingen


Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Blant oppgavene er forskningsformidling, markedsføring, rådgivning og gjennomføring av arrangement. Vi har ansvar for universitetets offisielle internettsider, intranett og kanaler i sosiale medier. Vi forvalter også universitetets grafiske profil, driver alumniorganisasjonen og sentralbordet.

Mens universitetet blir reorganisert i 2016 tilhører kommunikasjonsmedarbeiderne formelt fire ulike avdelinger. Vi samarbeider likevel tett og denne siden er ditt kontaktpunkt til oss alle.


Kommunikasjonsledere

Trondheim

Kommunikasjonssjef: Christian Fossen
Nestleder: Jan Erik Kaarø
Kommunikasjonssjef tidl. HiST: Morten Thoresen

Gjøvik

Kommunikasjonsrådgiver Guro Wang Øverli

Ålesund

Kommunikasjonsrådgiver Ellen Grimstad Torset


Alle ansatte i Kommunikasjonsavdelingene i Trondheim - Gjøvik - Ålesund

Trondheim

Arrangement og samfunnskontakt

Immatrikulering, Forskningsdagene, Forsker Grand Prix, samfunnskontakt, doktorpromosjon,  sentralbord
Gruppeleder: Åse Sjømæling


Eksterne og interne nettsider

Eksterne nettsider: ntnu.no og ntnu.edu | Intranett: innsida.ntnu.no
Gruppeleder: Tone Kvenild


Formidling og media

Forskningsformidling via Gemini og forskning.no, bilder, pressemeldinger, mediekontakt.
Gruppeleder:
Nina Tveter


Profilering og markedsføring

NTNU Alumni, nasjonal og internasjonal merkevarebygging, grafisk profil, kultursamarbeid, profileringsprodukter
Gruppeleder: Eirik Lian


Sosiale medier

Facebook, Twitter, Instagram
Kontakt: Karina K. Bjørkedal | epost: tips@komm.ntnu.no


Gjøvik

Formidling, media, samfunnskontakt og krisekommunikasjon
Kontakt: Maria Lillemoen og Marte Helene Foss

Webutvikling og foto
Kontakt: Anders Gimmestad Gule

Profilering, markedsføring og arrangement 
Kontakt: Guro Wang Øverli

Andre henvendelser
Kontakt: kommunikasjon@gjovik.ntnu.no


Ålesund

Arrangement, markedsføring og rekruttering
Kontakt: Ellen Grimstad Torset

Krisekommunikasjon og samfunnskontakt
Kontakt: Magne Rasmussen

Nettsider
Kontakt: Else Britt Ervik