Prosjekter

Prosjekter

KreTek

Logo KreTekKreTek

KreTek er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune. Prosjektet skal utvikle undervisningsdesign, vurderingspraksis og samarbeidsstrukturer for å stimulere elevers læring og skapende virksomhet i realfag gjennom digitale verktøy.

 


LOCUMS

Logo LOCUMSLOCUMS

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan praktiske aktiviteter basert på elevenes livserfaringer og kulturelle bakgrunn kan brukes som utgangspunkt for å utvikle forståelse av begreper og grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag.

 


Video for kvalitet

 

Logo Video for kvalitet

Video for kvalitet

er en del av ”Innovativ utdanning” ved NTNU. Prosjektet er rettet inn mot produksjon og evaluering av video som læringsobjekt. Målet for prosjektet er å besvare spørsmålet:

Hva gjør en video til et godt læringsobjekt?

 

 

 


SUN – Skolebasert utvikling i realfag

Logo SUN - Skolebasert utvikling i realfagSUN - Skolebasert utvikling i realfag

SUN er skolebasert, det vil si at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes og lærernes ståsted og behov. Det er ikke på forhånd valgt spesielle metoder eller laget ferdige planer for hvilke aktiviteter vi vil fokusere på i prosjektet. Vi legger vekt på at lærere selv velger hva de vil utvikle og hva de ønsker å bli gode i.

 


ReleKvant

Logo RelekvantReleKvant

Skolelaboratoriet ved NTNU samarbeider med Skolelaboratoriet i Fysikk ved UiO og Naturfagsenteret om forskningsprosjektet ReleKvant – begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk. I prosjektet utvikles nettbasert undervisningsmateriell for Fysikk 2 som legger til rette for elevers kvalitative forståelse av sentrale temaer i moderne fysikk.

 

 


"Kraftfull fysikktime"

Kraftfull fysikktime. Logo.Kraftfull fysikktime

I samarbeid med Energi Norge har Skolelaboratoriet utviklet fire undervisningsopplegg i fysikk og veiledning for representanter fra energibransjen som besøker skoler. Opplegget er tilpasset læreplanen i Fysikk 1 eller Fysikk 2.

 


Energiutfordringen

Logo EnergiutfordringenEnergiutfordringen

"Enovas energiutfordring" er et interaktivt web-basert læringsverktøy forankret i læreplanene for naturfag og samfunnsfag. Undervisningsprogrammet er delt inn i fire oppdrag: kjedereaksjonen, energikilder, energibruk og klimareisen.

 


INSTEM

Logo InstemINSTEM

Skolelaboratoriet er med i dette EU-prosjektet om matematikk- og naturfagundervisning som har som mål å samle vår viten og erfaringer fra de mange realfagprosjektene som har blitt gjennomført med EU-finansiering i de siste 5–6 årene.

 

Publikasjoner

Publikasjoner

 

 

 

SL-serien

 

 

 

 


 

 

Blå hefteserie

 

 

 

 


 

 

Rapporter

 

 

 

 


 

Fagartikler

 

 


 

Undervisningsprogrammer fra viten.no