Forskning ved SIAT

Forskning ved SIAT

En liste over våre vitenskapelige publikasjoner finnes under siden Publikasjoner.

For å kunne stimulere til økt tverrfaglig samarbeid i forskningen, skal SIATs forskning kjennetegnes ved relevans, spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid.

For å oppnå best mulig forskning og kvalitet, utnytter vi NTNUs kompetanse og laboratorier til å kombinere teoretisk og eksperimentell forskning og samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Forskningen skal måles på kvalitet etter internasjonale kriterier, basert på relevans og gjennomslag i forhold til samfunnets behov.

Gjennom modeller for samspill med brukerne av forskningen, sørger vi for at forskningen har relevans, og på den måten øker sjansene for at resultatene blir tatt i bruk. SIAT skal drive en langsiktig forvaltning av kunnskapen innenfor sine fagområder, slik at senteret på sikt skal representere en kunnskapsbase for idretten og samfunnet.

SIAT driver forskning innenfor to hovedområder:

  • Idrettsanlegg
  • Idrettsteknologi

Forskning på Idrettsanlegg omfatter forskningsområder som bidrar til å dekke hele livssyklusen til idrettsanlegg fra idéfase via finansiering, prosjektering og bygging, til drift og forvaltning. Det er i særlig grad gjort studier knyttet til energibruk og inneklima i ulike typer idrettsanlegg, som svømmehaller, ishaller og idrettshaller.

Forskning på Idrettsteknologi omfatter tema som skal forbedre utøverens prestasjon ved at klær, utstyr og analyseverktøy som benyttes forbedres. Det er gjort studier på tekstiler, ski, kajakk, sykkel, kjelkehockey, piggekjelke, setekonstruksjoner og prestasjonsfremmende konsepter blant mye annet.

Se også våre aktuelle prosjekter for en oppdatert oversikt over prosjektene vi jobber med.

person-portlet

Nåværende Stipendiater

Sondre Bergtun Auganæs
Stipendiat
sondre.auganaes@ntnu.no
+4797630610
Sindre Wold Eikevåg
Stipendiat
sindrwe@stud.ntnu.no
Ola Elfmark
Stipendiat
elfmark@stud.ntnu.no
Therese Bergh Nitter
Førsteamanuensis
therese.nitter@ntnu.no
Ole Øiene Smedegård
ole.smedegard@ntnu.no

person-portlet

Nåværende Postdoktorer

Tidligere stipendiater

Tidligere stipendiater

Disputerte stipendiater tilknyttet SIAT har hatt følgende innfallsvinkler:

  • Ph.d. Wolfgang Kampel; Energi, idrettsanlegg og teknologi
  • Ph.d. Felix Breitschädel; Gli på ski
  • Ph.d. David McGhie; Underlag, idrettsanlegg og teknologi

Wolfgang

bilde tidligere stipendiat

Wolfgang Kampel

Wolfgang Kampel

Wolfgang Kampel disputerte 18. september 2015 med arbeidstittelen "Energy Efficiensy in Swimming Facilities" og hans doktorgradsprosjekt dreier seg om å finne, tilpasse og skreddersy effektive energiløsninger for idrettsanlegg og utvikler metoder og teknologi for å redusere energiforbruket, redusere energikostnadene og redusere innvirkning på miljøet. Les mer

Veileder: 
Professor Amund Bruland


Felix

bilde tidligere stipendiat

Felix Breitschädel

Felix Breitschädel

Felix Breitschädel disputerte i april 2014 med arbeidstittelen "Technical aspects to improve performance in crosscountry skiing". Målsettingen med doktorgradstudiet var å forstå og minimere friksjonen mellom ski og snø. I prosjektet undersøkte Breitschädel både ski og skiegenskaper og mekaniske og fysikalske egenskaper av snøen. Han jobbet med å optimalisere skiutvelgelse og utviklet nye strukturer for skisålen. Resultatene som ble oppnådd blir brukt av Olympiatoppen (OLT) og innen forskjellige idrettsgrener. Breitschädel har hatt et tett samarbeid med OLT, Skiforbundet og Skiskytterforbundet i Norge siden 2006. Breitschädel har skrevet og publisert flere artikler, som kan leses her.

Veileder: 
Professor Sveinung Løset


David McGhie

bilde tidligere stipendiat

David McGhie

David McGhie

David McGhie disputerte i januar 2014 med arbeidstittelen: "Friksjon og støtdemping ved kombinasjoner av ulike kunstgressystem og fotballsko". Hovedmålsettingen med prosjektet var å analysere mekaniske karakteristikker ved kunstgress fra et biomekanisk perspektiv. Dette ble gjort ved å plassere de aktuelle underlagene over en kraftplate og benytte fotballspillere i eksperimentet. Spesifikt ble kraftdata samlet inn ved ulike kombinasjoner av kunstgress og fotballsko under to fotballspesifikke bevegelser. Dataene ble videre brukt til å kalkulere friksjon og støtdemping ved ulike kombinasjoner av underlag og sko. Les mer

Veileder: 
Professor Gertjan Ettema