Idrettslandsby

Eksperter i Team (EIT)

I 4. årskull tilbyr vi tre landsbyer med tema idrettsteknologiidrettsanlegg og toppidrett i emnet Eksperter i Team.

EiT er et tverrfaglig prosjektemne for masterstudentene på NTNU hvor mer enn 2000 studenter ved NTNU deltar. Målet med emnet er å gi studentene kompetanse i tverrfaglig samarbeid som blir etterspurt av næringslivet og i offentlig forvaltning. Eksperter i Team inngår i alle masterprogram og emnet gir 7,5 studiepoeng. EiT benyttes til å gjøre faglig arbeid samt rekruttere studenter inn mot fagområdet til SIAT. Les mer om Eksperter i Team.

Våre tre landsbyer heter; Toppidrettslandsbyen, som startet opp våren 2014,  Idrettsanlegg, som startet opp våren 2013, og Idrettsteknologi, som ble kjørt første gang våren 2007. Toppidrettslandsbyen tilrettelegges for NTNUs studenter med godkjent toppidrettsstatus, og gjennomføres hvert 2./3. år i samarbeid med institutt for sosiologi og statsvitenskap - forutsatt tilstrekkelig antall kvalifiserte studenter.

Ta kontakt med Ola Elfmark for mer informasjon.

Se eksempler på tidligere oppgaver her