Eksperter i Team (EIT)

Eksperter i Team (EIT)

I 4. årskull tilbyr vi tre landsbyer med tema idrettsteknologiidrettsanlegg og toppidrett i emnet Eksperter i Team.

EiT er et tverrfaglig prosjektemne for masterstudentene på NTNU hvor mer enn 2000 studenter ved NTNU deltar. Målet med emnet er å gi studentene kompetanse i tverrfaglig samarbeid som blir etterspurt av næringslivet og i offentlig forvaltning. Eksperter i Team inngår i alle masterprogram og emnet gir 7,5 studiepoeng. EiT benyttes til å gjøre faglig arbeid samt rekruttere studenter inn mot fagområdet til SIAT. Les mer om Eksperter i Team.

Se eksempler på tidligere oppgaver her

 

Våre tre landsbyer:

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Bjørn Åge Berntsen eller Amund Bruland for mer informasjon om våre landsbyer.

Idrettsteknologi

Landsby

Idrettsteknologi

Rulleski simulering

Idrettsteknologi ble kjørt første gang våren 2007. Landsbyen handler om utvikling av ny teknologi for prestasjonsfremmende utstyr i ulike idretter og flere i aktivitet. Kanskje kan du bidra til flere med økt mestring og aktivitetsglede i samfunnet eller et norsk OL- / VM gull!

Gå til landsbysiden - Idrettsteknologi

Innovative idrettsanlegg

Landsby

Innovative idrettsanlegg

Innsiden av idrettshall

Idrettsanlegg har siden 2013 hatt fokus på å bringe fram løsninger og kunnskap innenfor idrettsanlegg til det beste for idretten og samfunnet. Landsbyen handler om nyskaping, planlegging, bygging og drift av bærekraftige og innovative idrettsanlegg.

Gå til landsbysiden - Idrettsanlegg

Toppidrett

Landsby

Toppidrett

Person på ski i vindtunnel

Toppidrettslandsbyen, ble gjennomført første gang våren 2014 og tilrettelegges for NTNUs studenter med godkjent toppidrettsstatus.

Den kjøres hvert 2./3. år i samarbeid med Institutt for sosiologi og statsvitenskap - forutsatt tilstrekkelig antall kvalifiserte studenter.