Tidligere oppgaver

Tidligere oppgaver

Du kan her se oppgaver skrevet ved Senter for idrettsanlegg og teknologi de siste årene. Dersom du ønsker å lese oppgavene eller har noen andre spørsmål ta kontakt med kontakt@siat.ntnu.no.

Tidligere oppgaver

Type Tema Tittel År Forfatter Sted Institutt
Anlegg Arkitektur Svømmehall Tidligfase svømmehall 2022 Håkon Bergsholm NTNU  ARK
Anlegg Økonomi Svømmehall LCC-modell svømmehall 2022 B. Wangen NTNU  HHS
Anlegg Inneklima Kunstgresshall Luftkvalitet Flatåshallen 2022 Robin Rolfsen NTNU  IØT
Anlegg Svømmeanlegg Symjehallen - funksjonell, varig og vakker? Ei analyse av berekraft-perspektiv i plan- og gjennomførings-prosessar i offentlege symjehallprosjekt 2019 Anniken Rygg NTNU IAP
Anlegg Svømmenalegg Trykkstyrt ventilasjon i svømmehall 2019 Marianne Ruud NTNU EPT
Anlegg Svømmeanlegg Air quality in an indoor pool facility 2019 Morten Sæther Grande NTNU EPT
Anlegg Idrettsanlegg Brannstrategi for idrettshaller 2019 Malin Salvesen NTNU IBM
Anlegg Svømmeanlegg Effektforbruk ved svømmeanlegg (Pirbadet) 2019 Ingvild Skaftun NTNU ITK
Anlegg Idrettsanlegg Granåsen, energi- og effektanalyse 2018 Maren Haugland Hansen NTNU IEL
Anlegg Svømmeanlegg Energy analysis pool facility 2018 Clément Charles Perisse NTNU EPT
Anlegg Svømmeanlegg Trondheim kommune: Bydelsbad øst 2018 Jørgen Tellefsen Relling, Beate Bjørnerud NTNU ARK
Anlegg Snøproduksjon Development of a multifunctional snow production unit  2018 Sondre Bergtun Auganæs; Synne Opheim NTNU IMP
Anlegg Svømmeanlegg Analysis of the indoor climate at Jøa swimming hall 2018 Julie Jørgensen NTNU EPT
Anlegg Svømmeanlegg Desinfiseringsprosessens virkning på luft- og vannkvaliteten ved innendørs svømmebassenger 2017 Therese Bergh Nitter NTNU IØT
Teknologi Alpin Modelling of Aerodynamic Drag in Alpine Skiing 2017 Ola Elfmark NTNU EPT
Anlegg Idrettshall Daylight integration and visual comfort in sports halls in Norway 2017 Fei Ding NTNU IAT
Annen Fysisk aktivitet Fysisk aktivitetstilbud og inaktivitet 2017 Damla Tertemiz NTNU ISM
Teknologi Ski Digital coaching 2017 Anna C. Heistad; Øystein Førre Erfjord NTNU ID
Anlegg Snø LCA analyse av snøhåndtering 2017 Ragnhild Ekerholt NTNU EPT
Anlegg Idrettshall Analyse av kostnadsutviklingen og faktorer som har påvirket kostnadene for idrettshaller i Norge 2017 Martin V. Sylte; Eirik N. Haugland NTNU IBM
Teknologi Paraidrett Utvikling av rullestol for bruk i paralympisk skyting 2017 Marius Melbø NTNU MTP
Anlegg Ski Utilization of surplus heat from snow producing machines 2016 Bernhard Vagle NTNU EPT
Anlegg Svømming Optimal bruk av enegikilder i drift av svømmehall 2016 Vegard Blomseth Johnsen NTNU ITK
Anlegg Idrettshall Dimensjonering av ventilasjonssystemer i idrettshaller 2016 Camilla Nygård Hansen; Viviann Riiser; Marthe Andrea Sødermann NTNU IØT
Anlegg Ski Snow Production Equipment at Ambient Temperatures Above Zero Degrees Celsius 2016 Jon-Brede Rykkje Dieseth NTNU EPT
Anlegg Svømming The Impact of the Potential Spread of Stainless Steel Swimming Pools in the Swedish and Norwegian market 2016 Robin Wennström KTH Industriell ekonomi och organisation
Teknologi Paraidrett Utvikling av sykkel for funksjonshemmede 2016 Martin Zander Kloster NTNU IPM
Teknologi Paraidrett Utvikling av kobling mellom skipiggekjelke og ski 2016 Katrine Sønsteby Moe NTNU IPM
Anlegg Idrettshall Overview of built sports facilities and analysis of sports hall costs in Norway 2016 Camilla Öhman Uppsala universitet Matematiska institutionen
Anlegg Ishall Energy use in Norwegian ice rinks 2015 Christian Fredrik Bryhn Nøstvik; Jens Andreas Rustad NTNU BPF
Anlegg Svømming Energimodell for svømmehaller 2015 Isabel Renée Sture NTNU BAT
Anlegg Idrettshall Bruk av prefabrikasjon i idrettshaller 2015 Kjell Erik Bakke NTNU BAT
Anlegg Ishall Modellering og analyse av energisystem for en innendørs ishall 2015 Snorre Norbo Olsen NTNU EPT
Anlegg Gode idrettsanlegg Lønnsomheten av OL – anleggene etter Lillehammer ´94 2015 Kjell Tore Våle NTNU BPF
Anlegg Svømming Operation of Ceramic Membrane Treatment Pland at Dampsaga Waterark 2015 Mate Janos Almasi Budapest University of Technology and Economics Water and environmental engineering
Teknologi Sykkel Tekstiler for sykkeldrakt 2015 Live Spurkeland NTNU EPT
Teknologi Paraidrett Sykkel for barn med funksjonshemming i overkropp 2015 Marit Haugan Hove NTNU IPM
Teknologi Paraidrett Utforming av feste for rosete til Concept 2 romaskin 2015 Ola Kyrkjebø NTNU IPM
Teknologi Idrettsteknologi Neste generasjons hundeslede, behov og eksist. teknologi 2015 Jarle Theodor Holen; Harald Brekke; Erlend Vastveit NTNU IPM
Teknologi Idrettsteknologi Nytt interaksjonsdesign for SD-anlegg i Idrettsbygg 2015 Øystein Glomseter NTNU IPD
Anlegg Ishall Energieffektiv oppvarming av ishaller 2014 Daniel Bergsagel NTNU EPT
Anlegg Idrettshall Energibruk i idrettshaller 2014 Ellen Løwer Anfinsen NTNU BAT
Anlegg Gode idrettsanlegg Prosjektmodell for idrettsanlegg 2014 Nina Regine Stien NTNU BAT
Anlegg Svømming Utvikling av energisystemer i svømmehaller 2014 Marie Edsbergløkken NTNU EPT
Teknologi Paraidrett Sete til ishockeykjelke 2014 Tollak Ålgård NTNU IPM
Anlegg Idrettshall Idrettshall og behovsanalyse 2014 Heidi Kleven NTNU BAT
Teknologi Paraidrett Sykkel for person med nedsatt funksjonsevne 2014 Øyvind Ruud; Kristian Strøm-Olsen NTNU IPM
Type Tema Tittel År Forfatter Sted Institutt
Anlegg Energi og miljø Gatevarme for snøsmelting 2022 J. Mæland, O. Moen NTNU  EPT
Anlegg IT Bærekraftige svømmehaller 2022 V. Tømmerberg, S. Bjørnstad,, S. Stixrud NTNU  ITK
Anlegg IT LCC Kunstgress 2022 Herman Berger  Danielsen, Mathias Pedersen NTNU ITK
Anlegg Ventilasjon Luftmengder i svømmehall 2022 M. Lindgren, L. Vidvei, A. Køber NTNU EPT
Anlegg Kjemi Rengjøring utstyr klatrehall 2022 D. Khalil, M. Gulstad NTNU EPT
Anlegg Kjemi Rengjøring kunstgress 2022 A. Pakeetharan, A. Kooshan NTNU KMT
Anlegg Kjemi Vannkvalitet bassengvann 2022 Eikenes mfl NTNU KMT
Anlegg VVS Evaluering Flesberg Svømmehall 2022 Sturla B. Saur, Ådne Borgerud, Rashet Yousef, Pål Presesæter Henaug Oslo Met  
Anlegg Energi og miljø Lekkasjekontroll i sanitæranlegg 2022 Morten. Olsen, Oliver Mikkelsen, Kenenth Beinset NTNU EPT
Anlegg Svømming Kartlegging av mikroorganismer på flytemidler og bassengduk i svømmehall: Kimtallsbestemmelse og påvisningstester for P.aerugunisa 2020 Tone Marit Hauglad Strand; Elise Gudbrandsen NTNU Institutt for materialteknologi
Anlegg Kunstgress Forekomst av Staphylococcus aureus på kunstgressbaner 2020 Eline Eikeland; Maria Eikenes Skorpen NTNU Institutt for materialteknologi
Anlegg Kunstgress Vinterdrift av 3G-kunstgressbaner: En undersøkelse av tungmetaller og salter i jord rundt en bane i Trøndelag 2020 Margrét Sylvía Sigfúsdóttir; Simon Geithus NTNU Institutt for materialteknologi
Anlegg Kunstgress Degradering aven 4G-kunstgressbane: Effekt av vinterdrift og UV-stråling 2020 Audun Olsen Misund; Casper Pilskog Orvik NTNU Institutt for materialteknologi
Anlegg VVS

Ventilasjon og filter i klatrehall

2019

Jørgen Tonning Buch; Simen Jensås

NTNU EPT
Anlegg Svømmehall

Mikrobiologiske analyser av flytebrett i svømmehall; telling av kimtall og påvisning av Pseudomonas aeruginosa 

2019

Christine Sjevelås;
Turid Marie Brembu; Vilde Rolland Svensen

NTNU Institutt for materialteknologi
Anlegg Snø

Hvordan salting påvirker snø forholdene i skiløyper og nærliggende natur

2019

Daniel Korneliussen

NTNU Kjemi og mateialteknikk
Anlegg Snø

Kostnadsestimering for snølagring

2019

Malin Auganæs Bergtun

HIN Økonomi og administrasjon
Anlegg VVS

Swimming pool

2019

Håkon Skavhaug

NTNU EPT
Anlegg VVS Energibruk i svømmehall 2019

Iver Aaseby

OsloMet VVS
Anlegg VVS/ Fotballanlegg Analyse varmeanlegg Lerkendal 2018 Mandana Amiri NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon
Anlegg Svømmeanlegg Klor er ikke bare klor 2018 Helene Kowollik; Maja Jacobsen; Kristina Simavik NTNU Institutt for materialteknikk
Teknologi Aerodynamikk Utvikling av testrigg til bruk av vindtunnel 2018 Henning Philip Patricksson; Mari Paulsen Solheim NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon
Anlegg Idrettshall Energioptimalisering av Steinkjerhallen 2017 Andrea Thorsnes; Eirik Bakken NTNU EPT
Anlegg Gode idrettsanlegg Videreutvikling av et web-basert system med tilhørende database for registrering av energibruk i idrettsanlegg 2017 Thor Aleksander Buan NTNU IIE
Anlegg Fotball Ressurseffektivisering av Lerkendal stadion 2017 Mari Nord Myklebust; Cato Vincent Jakobsen; Ørjan Johansen Schei; Tobias Hansen NTNU MTP
Anlegg Svømming Vurdering av energibruk og analyse av energisystemene ved flerbrukshuset Fyret i Fosnes kommune med tanke på optimalisering 2017 Jon Leithe UIT Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Anlegg Kunstgress Påvisning og analyse av kjemiske og mikrobiologiske forekomster i kunstgressbaner 2017 Marthe Kristoffersen; Karen Marie Jakobsen NTNU IMA
Anlegg Treningssenter Energibruk i treningssenter 2017 Erik Bjørke; Jarl André Bergsvenkerud; Gisle Berg NTNU MTP
Anlegg Svømming Behandling av vann i sanitæranlegg for bekjempelse av legionellabakterier 2017 Kevin Molid; Trygve Prestø; Thule Flønes NTNU IMA
Anlegg Svømming
Sammenligning av desinfeksjonsteknologier for svømmebasseng med hovedvekt på kostnad per gjest, vannkvalitet, og HMS
2017 Kristoffer Knutshaug; Andreas Drabløs Frøysa NTNU IMA
Anlegg Ski Kostnadseffektiv snø til Holmestrand skitunnell 2016 Bjørn Eggan; Are Dalsplass NTNU Maskinteknikk og logistikk
Anlegg Svømming Database og nettsted for informasjon om energibruk i svømmehaller (idrettsanlegg) 2016 Yngve Johansen NTNU IIE
Anlegg Ski Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 2016 Frøydis Amundal; Irina Øhrbom NTNU Maskinteknikk og logistikk
Anlegg Idrettshall Oppvarming og ventilasjon av flerbrukshaller 2016 Markus Vada Holm; Håvard Helmo Hynne; Ole Marius Berg NTNU Maskinteknikk og logistikk
Teknologi Paraidrett Styresystem for skipiggekjelker 2016 Mathias Berg; Bendik Fon; Andre Haig Johnsen NTNU Maskinteknikk og logistikk
Anlegg Ishall Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall 2016 My Nhung Tran; Per-Christian Berg NTNU Kjemi og materialteknikk
Anlegg Fotball Optimization of Artificial Turf 2015 John Edison Gonzales Acuna; Halvor Grepperud; Antony Mburu; Gaute Kornelius Roaldsen HIOA Bygg og energiteknikk
Teknologi Ishall Oppvarming av tribuneseter i ishall 2015 Marius Normann; Kristian Rønning; Lars Marius Strande HIST Maskinteknikk og logistikk
Anlegg Ishall Analyse av energibruk i ishaller 2015 Ola Lie Andersen; Frank Christian Rangul HIST Maskinteknikk og logistikk
Anlegg Fotball Metoder for oppvarming av baneanlegg 2015 Preben Nilsen; Kristoffer Adsen Risvær; Ivar Magne Nedal; Lars Johan Strand Vitsø HIST Fornybar energi
Anlegg Svømming Effekt av Tio2 katalyse med UV i bassengvann 2015 Robert Lislelid; Hugo Martens; Maria G. Ødegård HIST Kjemi og materialteknikk

Landsby

Tema

Tittel

År

Forfatter

Innovative Idrettsanlegg Snølagring Flisutfordring i Granåsen 2022 Jonas Austad, Malin Auganæs Bergtun, Olav Andreas Remmen og Jonathan Engdah
Innovative Idrettsanlegg Anlegg for egenorganisert aktivitet Kan undervisningslokaler omformes til aktivitetslokaler på kveldstid? 2022 Helga Margaretha Hognestad, Marcus Klomsten Dragsten, Ronja Helle og Thomas Torkildsen
Innovative Idrettsanlegg Anlegg for egenorganisert aktivitet Hvorfor bygges det ikke flere innendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet? 2022 Marcus Sjømo Eriksson, Trym Kildal, Anne Dahn Landrø og Trine-Lise Østbye
Innovative Idrettsanlegg Idrettshall - økonomi Kostnader og verdier knyttet til ulike idrettsanlegg 2022 Hamed Dawlatshahi, Øystein Steinsvik Evjen, Frida Hynne Gjellan og Markus Holbæk
Innovative Idrettsanlegg Kunstgress Avhending av kunstgresbaner 2022 Herman Kvale Ferstad, Daniel Martinsen, Grete Morseth og Sindre Nesse Veseth
Innovative Idrettsanlegg Kunstgress Gjenbruk av masser og overvannshåndtering i kunstgressbaner 2022 Erik Drengsrud, Einar Flaktveit Moxnes, Stine Rebecca Isaksen, Hanna Kristine Johansen og Henrik Bernhardsen
Idrettsteknologi Langrenn Ski-Snow friction as a function of distance after wear in real world conditions 2022  
Idrettsteknologi Langrenn  Lyshare for ski-VM 2025 2022  
Idrettsteknologi Langrenn Kartleggelse av mulighetsrom for ski-VM 2025  2022  
Idrettsteknologi Langrenn Effekt av bindingsposisjon på skøyteski 2022 Birk Krogstad Abelvik, Fredrik Hoen Østby, Gaute Lund Berg, Gina Dokke og Harald Skar
Idrettsteknologi Parahockey Design av para hockeykølle 2022 Ola Prebensen, Ole Andreas Øie, Sebastian Bruu Ringdal og Kristoffer Markeng
Innovative Idrettsanlegg Langrenn (Skianlegg) Fremtidens skianlegg 2021 Erlend Nordal Gran, Kristin Mangelrød, Andreas Solem, Trygve Vangsnes, Thor Gudmund Weisz og Siren Myhre Wivesoll
Innovative Idrettsanlegg Belysning Belysning for økt stimulering av økt egenorganisert aktivitet - Nissekollen 2021 Torje Furu, Christoffer Rene Helgesen, Marthe Elise Leirvag, Fiola Lien, Heidi Holmefjord Sagen og Andrea Austjord Vik
Innovative Idrettsanlegg Utstyr Tilpasning av kjelke for parautøvere. 2021 Håvard Spilde Ullaland, Lina Munkhaugen, Malin Mikarlsen Dahl, Maren Grande og Vilde Bruvik
Innovative Idrettsanlegg Kunstgress Kunstgress skal ut, hva skal inn? 2021 Andreas Aadnøy, Are Berstad, Martin Keiserås Haugen, Mathias Malvik Hogøien, Halvard Huuse, Ingeborg Eldevik Rusaas.
Innovative Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg Hva skal til for at studenter tar i bruk nærmiljøet? 2021 Anders Bakkerud, Elise Raaen Bø, Karoline Willersrud Brosge og Marius Midtun Egeland
Innovative Idrettsanlegg Anleggsbehov Hvilke faktorer har størst betydning for utbygging av idrettsanlegg? 2021 Elias Vølstad Bogen, Lena Eiane, John Lloyd Matibag, Sigrid Fagerheim og Stian Bergstøl
Idrettsteknologi Kunstgress Fremtidens kunstgress 2021 Alexey Siverskiy; Håvard Brekke Sneis; Jens Erik Kveen; John Einar Føll Flytør; Matias Mortensen
Idrettsteknologi Kunstgress Innovative og sirkulære løsninger for kunstgress 2021 Adrian Værøe Langseth, Gaute Moe Fløan, Lars Hegg Gundersen, Mathilde Jacobsen Høye og Trygve Magnus Aglen
Idrettsteknologi Ski Konsekvenser av fluorfri skisport 2021

Trude Nonstad Fornes, Brynjar Forseth, Borger Christopher Melsom, Pia Sofie Måbø, Torstein Wiiger Opsahl, Erling Tveter

Idrettsteknologi Sykkel Nedkjøling i tempohjelm for kvinner 2021 Ane Bakken Hodt, Cornelia Vedeld Plesner, Elise Grong Ruud, Frida Sofie Solheim, June Bakken Hodt, Tina Marie Mathisen
Idrettsteknologi  Digital utstyrsutleie Rimelig Aktiv 2021 Ståle Reklev, Ingvild Telle Finsås, Syver Stenersen Kok, Erling Storaker Moen, Mats Eikeland
Mollestad, Martha Halvorsen 

Idrettsteknologi

 

 

 

 

Skihopp

Prediction of personalized ski jumping results

(Skihopp og AI)

2021 Jakob Magnussen Hanserud, Lars Ådne Heimdal, Stian Grønlien Hubred, Håvard Lund, Sander Nicolausson,  Vegard Sanden

Idrettsanlegg

Friidrett Skillegjerde mellom fotball- og friidrettsbane 2020 Amund Iversen Gausmel; Ulrik Hansen; Simen Granli; Markus Hermo; Lauritz Aure
Idrettsanlegg Gode idrettsanlegg Innovative og kreative idrettsanlegg for egenorganisert aktivitet i Norge 2020 Daniel Martens Pedersen; Erlend Skretting; Lars Mogstad;Nina Methi; Ulrik Baar
Idrettsanlegg Paraidrett Paraidrettsenter i Trondheim - Mulighetsstudie og konsept for inspirasjon 2020 Ole Andreas Fredheim; Marius Lium; Asbjørn Mong; Kristine Tybring Lindtveit; Oskar Homme Misund
Idrettsanlegg Kunstgress CO2-avtrykket til dagens gjennomsnittlige kunstgressbaner 2020 Einar Lundåshaug; Steffen Bentsen; Hans Smedsrud Kristofersen; Sebastian Heide-Aas; Ola Nesvold
Idrettsanlegg Snø Snølagring i Granåsen 2020 Øyving Olav Døsvik Haugen; Daniel Hagen Mathisen, Nils Christian Røvang; Henrik Haugland Syverinsen; Joakim Sæter
Idrettsanlegg Energibruk i idrettshaller Energi- og kostnadsanalyse av kombinerte idrettsanlegg 2020 Petter Aune Aksnes; Georg Wilhelm Bjerch; Anders Engevik; Amelia Natalie Lisiecka; Ingid Melhus Romstad
Idrettsteknologi Kunstgress Fremtidens kunstgressbaner 2020 Anders Matre; Tobias Robstad; Fabian Warendorph; Sigbjørn Nøst Skauge
Idrettsteknologi Skiskyting Festemekanisme for testing av ammunisjon til skiskyttervåpen 2020 Eirik Leirvåg; Kristian Rekstad; Helene Silseth; Henriette Sørbotten
Idrettsteknologi Ski Kan labtesting erstatte dagens skitesting? 2020 Elin Myhre Engelkor; Vegard Kvam; Jakob Mestvedthagen; Bente Øvereng Moe; Erlend Randen
Idrettsteknologi Aerodynamikk Eksperter i stream. Posisjonsskala for utøveranalyse. 2020 Odd Gunnar Aspaas; Frida Josefine Heggebø; Jørgen Valseth; Erlend Skjørstad Værnes; Frida Øygard
Idrettsteknologi Kunstgress Pamo. Litteraturstudie om helautomatisert testmaskin for FIFA-testing. 2020 Marte Eirin Stenvaag; Chido Chibuzo Nnoli, Magnu Gundersen Sogn; Anders Veum
Idrettsteknologi Sykling Cold = Gold. Kjøling i hjelm/drakt for syklister.  2020 Halvor Romundstad; Jean Sebastian Aubert; Jørgen Haugan Madslien; Lars Ulevåg Marcussen, Tony-Andreas Arntsen
Idrettsteknologi Sykling Predikasjonsverktøy for temporitt 2019 Petter Fossan Aas; Steinar Liebe Harneshaug; Magnus Lysholm Lian; Eivind Rømcke; Elias Brattli Sørensen
Idrettsteknologi Skiskyting Avtrekksteknikk i skiskyting 2019 Andreas Hovde Bø; Petter Zahlsen; Kristoffer Fæster Klaussen; Ørjan Grimstvedt; Vegard Skinnes
Idrettsteknologi Friidrett Konztant Pace 2019 Jørgen Frost Bø; Kenan Mahic; Martine Furnes Pettersen; Sondre Brekke
Idrettsteknologi Aerodynamikk Aerodynamics 2022 - Ski Jumping Inrun 2019

Henning Eimstad; Elise Struve Fjornes; Kristin Øien; Anders Bø; Håvard Langdal; Martin Outzen Berlid

Idrettsanlegg Bærekraft i idrettsarrangement Bærekraftig Skitour 2020 2019 Marit Lucy Bergsland Hansen; Kristin Kilvik Skeide; Elise Langkaas; Ole Anders Ek Lundby; Ingvild Stangesland
Idrettsanlegg Kunstgress Sammenligning av kunstgressystemer - Foskjell mellom granulat og granulatfri bane 2019 Gustav Henrik Fiskum; Sindre Kjellsen; Magne Syljuåsen; Edvard Hove Zimmer
Idrettsanlegg SNÖRIK/ snøhåndtering Konseptutvikling av snøfanger 2019 Marius Kristoffer Henriksen; Jørgen Tønsberg Johansen; Thea Solberg Hatten; Kristine Birkeli
Idrettsanlegg Gode idrettsanlegg

Hvordan kan registrering av aktivitet brukes til planlegging av treningstider og effektivisering av anlegget?

2019

Håvard Hovstad; Marie Karvel Kyllingstad; Jostein Lima; Tina Alise Martinsen

Idrettsanlegg Gode idrettsanlegg Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord 2019 Audun Ruud; Maren Pedersen Feness; Andreas Weigner Rye; Sigurd Steinvik; Erlend Hansen
Idrettsteknologi Paraidrett Testprosedyre for badminton 2018 Marcus Kolberg; Thomas Malmedal Røkke; Oscar Thån Conrad; Ivan Sjøberg; Kim Long Vu, 
Idrettsteknologi Idrettsteknologi Wattmåler med feedback - kraftstrikk skøyter 2018

Eivind Hjartåker Hovland; Endre Waatevik; Mii Erik Samyo Haugård; Thomas Veastad Opheim; Torje Veie Daling

Idrettsteknologi Paraidrett Analyseverktøy for Sit-Ski (paralangrenn) med fokus på frekvens og puls, fart 2018

Adrian Brager; Christian Ziegenhahn Jensen; Henrik Heksem Sandnes; Sivert Eidsmo

Idrettsteknologi Aerodynamikk

Verdens beste sykkelhjelm – test av støy, ventilasjon og aerodynamikk  

2018

Sindre Sataslåtten; Ulrik Lindheim Belsvik; Vegard Pedersen; Ole Sollien Hulbak; Sian Gropen Søgård; Fredrik Fang Liland

Idrettsteknologi Aerodynamikk Aerodynamiske sittestillinger (sykkel) 2018

Arne Kilvik Skeide; Espen Jensen, Jørgen Gustavsen; Hilde Nordvik; Maurits Mogenssøn Aaløkken; Kathrine Albjerk Harman

Idrettsanlegg Snø

Kreative snøløsninger

2018 Ahmad Al-Sabbagh; Martin Aasvestad; Anders Bergum; Kristian Paulsen; Hossein Amiri
Idrettsanlegg Snø Snøhøsting til Granåsen skisenter 2018 Mari Gansmoøy Aspnes; Didrik Fjeld Elset; Lars Andersen-Ranberg Huso; Fredrik Bjørnstad Scwencke; Morten Paulsen Særen
Idrettsanlegg Gode idrettsanlegg Plassbesparende idrettsanlegg 2018

Ida Katrine Mevik Due-Sørensen; Tarjei Hamre; Joakim Høgset Hove; Marte Maria Doeven Jermstad; Magnar Bartnes Jaros; Eirik Anders Nordbø

Idrettsanlegg Kunstgress Granulat på avveie 2018 Stian Femanger Mathiassen; Sturla Dimmen Sæle; Kristoffer Isaksen; Jonas Klausen Espedal; Anne Hamarsnes
Idrettsanlegg Gode idrettsanlegg

Utendørs treningssenter i Granåsen

2018 Andreas Alvem; Henrik Alvestad; Lise Endresen; Joakim Gotheim; Runa Simonsen Blix; Bjarte Knutsen Espedokken
Idrettsteknologi Idrettsteknologi Triggathlon (avtrekkstrener for skiskyttere) 2017 Sondre Bergtun Auganæs; Fredrik Giske; Even Helle; Øystein Midttveit; Lars Owren
Idrettsteknologi Paraidrett Transtibial benprotese for badminton: individuell optimalisering av blade med bakgrunn i hopp- og balansetest 2017 Henrik Raaken Bykvist; Magne Fossum; Håkon Hjelstuen; Øyvind Stokland Røthing, Lars Veggum
Idrettsteknologi Idrettsteknologi Temperaturregulering av elektrisk oppvarmet hanske ved bruk av sensorteknologi og smarte tekstiler 2017 Fredrik Kindsbækken; Andrea Leikvold; Henrik Hjønnevåg Markhus; Max Tømmerdal; Astrid Salte Wiig
Idrettsteknologi Ishall Sammenligning av rundetider på skøyter ved ulike klimatiske forhold 2017 Albert Havnegjerde; Martin Mejlænder-Larsen; Pratim Jayesh Patel; Mats Thunes; Fredrik Heggeset Tranø
Idrettsteknologi Ski Effekten på glidegenskaper ved oppvarming av langrennski 2017 Henrik Jenssen Gremmetsen; Eivind Aasrum Midtgarden; Trine Nerem; Idun Solli; Jacob Emil Tønnesen
Idrettsteknologi Idrettsteknologi Kraft- og bevegelsesmåler i sykkelpedal 2017 Jarle Bergo; Petter Andreas Kvalsvik; Øystein Stake Laengen; Kristin Qvale; Steinar Gilberg Straume
Idrettsanlegg Fotball Fordrøynings- og idrettsanlegg 2017 Håvard Lauvsland; Kristian Engeskaug; Ola Hobbelstad; Olav Hagen Dahlen; Stian Helgerud
Idrettsanlegg Ishall Isproduksjon fra smeltevann 2017 Lena Riise; Erlend Faxvaag; Sunniva Skuset; Haakon Rolfsjord; Karsten Mykleset
Idrettsanlegg Svømmehall Legionella busters 2017 Dani Ovadja Espevik; Hampus Karlsson; Lars Tollefsrud; Marit Liebe Harneshaug
Idrettsanlegg Snø Målestasjon for snølagring 2017 Petter Torås Halseth; Olav Erling Aaland; Åshild Omholt; Sivert Flåten; Gaute Slettestøl
Idrettsanlegg Fotball See you later, granulator 2017 Anna Helene Mong Urdal; Marius Aasheim; Stig Strømsem; Eirik Oppedal; Adrian Tuft Isdahl
Idrettsanlegg Snø Snøproduksjonskart 2017 Ida Beathe Gåserud; Simen Bergmann-Paulsen; Sondre Evjen; Matthis Holt; Torstein Østnor

Idrettsteknologi

Idrettsteknologi

Overflatebehandling av båter og stivhetstest av årer

2016

Osmund Olav Bøe; Jørgen Hjelle; Harald Kalager; Ingrid Bye Løken; Britt Ingunn Nydal

Idrettsteknologi

Ski

Snøkvalitet

2016

Haavard Haugse; Didrik Graham Henriksen; Henriette Skarpeid; Andreas Svendsen; Erlend Vie; Eivind Sønnesyn Willmann

Idrettsteknologi

Aerodynamikk

Time Trial Skin Suit Testing

2016

Bård Bjørsvik; Eivind Klokkehaug; Hans Kristian Hofsrud; Oda Marie Siljan; Øystein Haug

Idrettsteknologi

Idrettsteknologi

Karbonfibersko til Tonje Angelsen

2016

Marius Melbø; Christian V. Knudsen; Cato Seljevold; Damla Tertemiz; Maren Østensen

Idrettsteknologi

Paraidrett

Trygg på kjelka

2016

Christoffer T. Stenerud; Ole Jørgen Karstensen; Ole Christian Wendel; Fredrik Linge; Ida S. Stranda; Jorunn Vårvik

Idrettsanlegg

Ishall

Hvordan kan bruk av tre som byggemateriale avlaste avfuktingsanlegg i ishaller?

2016

Birgitte Dahl; Fredrik Lundquist; Rudi Lassesen; Oscar Børke; Vegard Klund; Åge Dyb

Idrettsanlegg

Gode idrettsanlegg

En indeks for sammenlikning av idrettsanlegg

2016

Anders Egeli; Anthony Sebergsen; Kristoffer Madland; Simon André Petersen; Simon Ludvigsen; Vegard Ruttenborg

Idrettsanlegg

Snø

Garasjesnø

2016

Sindre Berdal; Alexander Fjelde; Axel Hagen; Eivind Kristensen; Eirik Selvnes

Idrettsanlegg

Snø

Lagring og utlegging av kunstsnø

2016

Odd Erlend H. Berg; Tarald B. Hagen; Anders Haugen; Sondre Sagmoen

Idrettsanlegg

Gode idrettsanlegg

Konsepthall Motorsport

2016

Simeon  Mavropoulos; Ask Hartmann; Terje Kristoffersen; Åsmund Karlsen; Mithushan Soundaranathan

Idrettsteknologi

Ski

Måling av snøtemperatur i skiløypen

2015

Kristoffer Skuggedal; Øystein Bjelland; Vegard Stengrundet; Lilli Marie Myhre Ofstad; Bernhard Haver Vagle; Fredrik Sundt Brynhildsvoll

Idrettsteknologi

Paraidrett

Skipiggekjelke

2015

Audun Gerhardsen Røine; Astrid Ustad; Einar Skorve Wergeland; Tina Oddli Sundli; Niklas Kummen; Sondre Bergo

Idrettsteknologi

Aerodynamikk

Endring av overflatestrukturen til en sprintdrakt - Puma

2015

Jan Erik Duvholt; Synnøve Ulseth; Atle Kongsvold; Pål Atle Fagerli; Mads Alexander Lid

Idrettsteknologi

Ski

Måling av nedbøyningen til en langrensski

2015

Ada Næsset Hovind; Erling Grøstad; Jonas Gamme Nouri; Kari Mørkved Sylten; Vegard Vamråk

Idrettsteknologi

Aerodynamikk

Modelering av luftmotstand i alpint

2015

Ingvild Maalen Johansen; Kristian Sve Mollestad; Synnøve Fossheim Karlsen; Kim Andre Krogsæter; Kim André Østbye

Idrettsanlegg

Fotball

Rehabilitering av kunstgress 

2015

Ole Christian Børsum; Vegar Felle Dyrnes; Fredrik M. Hanserud; Øyvind Mittet; Sindre Nordang

Idrettsanlegg

Ishall

Oppvarmingsløsninger i Fosenhallen

2015

Mathias Stensland Lillevold; Snorre Nordbo Olsen; Sigurd Helle Opedal; Ole Christian Thømt; Aleksander Vikdal

Idrettsanlegg

Idrettshall

Gode idrettsanlegg

2015

Janne Helen Byberg; Sigurd Guddal; Sebastian Svanevik Stordal; Kim Rune B. Grannes

Idrettsanlegg

Idrettshall

Hvilke idretter det burde tilrettelegges for i idrettshaller

2015

Andreas Sørensen; Andreas Fjell; Magnus Åsland Hansen; Kjartan Kastet Klyve; Heidi Askestad; Firoz Kassim

Idrettsanlegg

Ski

Snow Guarantee for Ski Season in Bymarka

2015

Emil Wirgenes; Erlend Alvestad; Martin Holter; Martin Reiten; Pål Haugnes; Solveig Wanvik Skogan

Idrettsteknologi

Aerodynamikk

Developement of aerodynamic sprint suit for Adidas

2014

Kristin Egeland; Henriette Ellingsrud; Ola Iversen; Andreas Vestre; Torkel Wølner

Idrettsteknologi

Idrettsteknologi

Rosete

2014

Magnus Rodahl; Karoline Palmer; Harri Luchsinger; Henrik Vagle Dalsgaard; Robert Stigen Landskaug

Toppidrett

Idrettshall

Dusj i idrettsanlegg

2014

Vidar Undebakke; Celine Brun-Lie; Espen Kveli; Morten Harjo Pettersen; Øyvind Moen Fjeld; Tuva Toftdahl Staver; Tore Bjørseth Berdal

Toppidrett

Idrettshall

Toppidrett og utdanning

2014

Eirik Brandsal; Johan Martin Brandt; Lovise Grape; Tord Markussen Hammer; Runar Lahti

Idrettsanlegg

Idrettshall

Gode IA, materialvalg og prosjektgjennomføring

2014

Eirik Arntsen; Adam Al-Saadi; Anders Hermundsdal; Chris Leonard Motil Reyes; Kjetil Reppe Gynnild; Brage Dahl Snartland

Idrettsanlegg

Idrettshall

Gode IA, gruppe NISTA

2014

Alexander Lømo-Hansen Borander; Andreas Pippidis Lorentzen; Fredrik Løksti; Imre Thulf Brønseth; Runar Jahnsen

Idrettsanlegg

Idrettshall

Energieffektive islfater

2014

Andreas Husevåg Garnes; John Leirvik; Kjell Erik Bakke; Markus Forsberg; Martin Flåten; Tina Christin Syversen

Matematikk innen anvendelser

Sykkel

Shape optimization of a velodrome

2014

Geir Amund Svan Hasle; Espen Auseth Nielsen; Gudrun Sigfusdottir; Kristin Solbakken

Idrettsanlegg

Ski

Regulering av Granåsen rulleskianlegg

2014

Vidar Amundal; Mari Jevne Arnesen; Thomas Voksøy Bringsvor; Anders Myklebust Furland; Eivind Hårberg; Marit Vala

Idrettsanlegg

Ski

Norges første skihall

2014

Ola Alm; Tord Eltoft; Fredrik Jacklin Haugen; Isabella Juul Hjeltereie; Ole Maurice Røste Rabanal

Idrettsteknologi

Ski

Alpint

2014

Einar Ulsund; Håkon Ellekjær; Roger Ebersten; Karl Erik Morthen; Jens Østvik; Vilde Feet

Idrettsteknologi

Ski

INS- Simulere konkurranse

2014

Magnus Naustdal; Marius Øie; Morten Krüger Hagen; Teodor Danielsen; Yngvild Gagnat

Idrettsteknologi

Ski

Skibinding

2014

Henrik Svaland Aas; Olav Ingvaldsen Bengtson; John Alfred Brennsæter; Mats Nordhagen; Gjermund Olsen; Pål Sandstrøm

Matematikk innen anvendelser

Ski

Mathematical modeling of flex curves in customized alpine skis using isogeometric analysis

2014

Bjørn Harald Snersrud; Fredrik Hildrum; Herman Galteland; Jon Vegard Venås; Magnus Norum