Fagprofil med fordypning innen idrettsanlegg eller idrettsteknologi

Fagprofil med fordypning innen idrettsanlegg eller idrettsteknologi

Syklister på bane


Interessert i idrett og teknologi? Da er en fordypning innen idrettsanlegg eller idrettsteknologi noe for deg!

I Norge bygges idrettsanlegg for mer enn 5 milliarder kroner hvert år og kravene til ingeniørvitenskapelig kompetanse med spesialkunnskap innen idrettsanlegg og teknologi er økende. Idrettsanlegg er spesialkonstruert for sitt formål, og kan ligne mer prosessanlegg enn hus. Vanlig regelverk for bygninger er i liten grad tilpasset idrettsanlegg, samtidig som det stilles stadig strengere krav til konkurransedyktighet, kostnadsreduksjon, effektivitet, sikkerhet og miljø.

Idrettsteknologi handler i stor grad om utstyr og bekledning for idrettsutøvelse. Det er her ett stort spekter av oppgaver og muligheter med tanke på utvikling av utstyr. Spesielt utstyr til små idretter og personer med nedsatt funksjons-/bevegelsesevne, har stort utviklingspotensiale. 

Ved å velge prosjekt- og masteroppgave inn mot idrettsanlegg eller idrettsteknologi, kan du bidra til å skape forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi, til beste for idretten og samfunnet.

Vi tilbyr oppgaver for ulike studieretninger, tilpasset BSc, prosjekt eller MSc. Har du et eget tema du ønsker å forme en oppgave rundt, bistår vi med faglig tilpasning. Veiledning organiseres i samarbeid med SIAT, aktuelt institutt og eventuell næringslivspartner. For videre utdanning og forskning kan PhD-program tilrettelegges.

SIAT kan bidra til praktisk tilrettelegging av oppgavene.

Ta kontakt med oss dersom du synes dette virker interessant. Vi diskuterer også gjerne dine egne ideer til oppgave, og hjelper deg å finne en god vinkling på problemstillingene du er interessert i.

Vi samarbeider tett med KulturdepartementetNorges Idrettsforbund og Olympiatoppen.

Se eksempler på tidligere oppgaver her

Aktuelle tema

Aktuelle tema

  • Gode idrettsanlegg
  • Ski
  • Snø
  • Svømming
  • Sykkel
  • Fotball
  • Idrettshall
  • Ishall
  • Paraidrett
  • Idrettsteknologi