Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

SIAT er lokalisert med administrasjon ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM), ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) på NTNU. SIAT har (sep. 2020) ny organisering iht. NTNUs retningslinjer fått ny vitenskapelig senterleder; Olav Torp med tidligere senterleder Bjørn Åge Berntsen som administrativ koordinator. Du kan kontakte oss ved å bruke kontakt@siat.ntnu.no.

I Norge bygges idrettsanlegg for over 5 milliarder kroner per år og kravene til ingeniørvitenskapelig kompetanse med spesialkunnskap innen idrettsanlegg er økende. Idrettsanlegg har ofte strengere funksjons- og kvalitetskrav til bygg, installasjoner og utstyr enn bygninger og anlegg forøvrig. Blant annet inneholder Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven ingen nyansering av krav til ulike typer idrettsbygg. Det er derfor behov for tolkninger og tilpasninger relatert til bygninger for idrettslige formål. I tillegg stilles det stadig strengere krav til konkurransedyktighet, kostnadsreduksjon, energieffektivitet, sikkerhet og ikke minst miljøutfordringer. På tross av dette eksisterer det nesten ikke relevant utdanning innen planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg.

Norge har historisk sett vært én av verdens ledende idrettsnasjoner på vinterstid. SIAT forsker på bekledning og utstyr for å bidra til at Norge som idrettsnasjon får et teknologisk forsprang, og på den måten kan opprettholde vår plass i verdenstoppen. SIAT har gjennom NTNU tilgang på en på unik kunnskap og labfasiliteter. Blant annet benyttes NTNUs vindtunnel til forskning på aerodynamikk. Her jobber SIAT kontinuerlig med å teste utstyr for aktører som det norske alpinlandslaget, hopplandslaget, skiskytterlandslaget og skøytelandslaget. Det blir testet alt fra tekstiler og drakter, ryggplater og hjelmer samt utøvertesting. SIAT har også tilgang til en snølab for testing av ski-snø-friksjon og jobber tett med både Olympiatoppen (OLT) og NTNU Senter for vinterdrift, for å ha best mulig kunnskap på ski-snø-friksjon. SIAT utvikler også tekniske løsninger som vil gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne å være aktive. Sammen med OLT og Stiftelsen VI, utvikler SIAT konsepter og kompetanse rundt prestasjonsfremmende hjelpemidler til bruk i paralympiske idretter. På sikt skal dette gi breddeidretten og andre brukergrupper et løft innen utstyr for parautøvere og personer med nedsatt funksjonsevne.  

Vår oppgave er gjennom forskningutdanning og formidling å bringe fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet.

Vi samarbeider tett med KulturdepartementetNorges idrettsforbund og Olympiatoppen.

 

Ansatte

Ansatte

 

Olav Torp. Foto. Bilderesultat for bjørn åge berntsen Bjørn Aas. Foto. Camilla Øhman. Foto.

Olav Torp
Senterleder
Tlf. (+47) 934 22 673
 

Bjørn Åge Berntsen
Administrativ koordinator
Tlf. (+47) 469 29 308
 

Bjørn Aas
Overingeniør
Fagansvarlig idrettsanlegg
Tlf. (+47) 971 71 814

Camilla Öhman
Forsker
Prosjektleder godeidrettsanlegg.no
Tlf. (+47) 468 64 261

Sondre Bergtun Auganæs. Foto. Ola Elfmark. Foto.    

Sondre Bergtun Auganæs
Stipendiat
Nano2Glide
Prosjektleder SNÖRIK

Ola Elfmark
Stipendiat
Aero 2022
 

 

profileimage Wolfgang Uhl. Foto. Sindre Wold Eikevåg. Foto. Siri Marie Bø. Foto.

David McGhie
Forsker
Fagområde kunstgress

Wolfgang Uhl
Professor II (deltid)
 

Sindre Wold Eikevåg
Stipendiat
Para 2022

Siri Marie Bø
Stipendiat
Fagområde kunstgress

Felix Breitschadel. Foto. Ole Øiene Smedegård. Foto.    

Felix Breitschädel
Forsker (tilknyttet)
Idrettsteknologi
 

Ole Øiene Smedegård
Nærings-ph.d. (Cowi)
Ventilasjon og energibruk svømmehall