Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

SIAT forsker på bærekraftige idrettsanlegg og prestasjonsfremmende utstyr, for å bidra til at Norge som idrettsnasjon får et teknologisk forsprang med energi- og miljøvennlige idrettsanlegg samt mulighet til å opprettholde vår plass i verdenstoppen. 

I Norge bygges idrettsanlegg for 5 milliarder kroner per år og kravene til ingeniørvitenskapelig kompetanse med spesialkunnskap innen idrettsanlegg er økende. Idrettsanlegg har ofte strengere funksjons- og kvalitetskrav til bygg, installasjoner og utstyr enn bygninger og anlegg forøvrig. Blant annet inneholder Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven få eller ingen nyansering av krav til ulike typer idrettsbygg. Det er derfor behov for tolkninger og tilpasninger relatert til bygninger for idrettslige formål. I tillegg til ulike funksjonskrav stilles det strenge krav til konkurransedyktighet, kostnadsreduksjon, energieffektivitet, sikkerhet og ikke minst miljøutfordringer. På tross av dette eksisterer det nesten ikke relevant utdanning innen planlegging, bygging, utvikling og drift av idrettsanlegg.

Norge har historisk sett vært én av verdens ledende idrettsnasjoner vinters tid, og de senere år også i enkelte sommeridretter. SIAT har siden oppstarten og inntil 2023 gjennom NTNUs vindtunnel og forskning på aerodynamikk, bidratt med en suksessrik og internasjonalt anerkjent virksomhet innen sportsaerodynamikk. SIAT jobbet kontinuerlig med å teste utstyr for utøvere på blant annet det norske alpinlandslaget, hopplandslaget, skiskytterlandslaget og skøytelandslaget samt tekstil- og utstyrsleverandører innenfor sykkel, friidrett og fotball.
Både tekstiler og utstyr samt ikke minst utøvertesting, var en sentral del av SIATs virksomhet.

Gjennom NTNU har SIAT tilgang på unik kunnskap og labfasiliteter med mulighet for å bidra til medaljekunnskap innenfor toppidrett samt energi- og miljøvennlig kompetanseutvikling, hvor bærekraftige idrettsanlegg er sentralt. NTNUs snølab benyttes blant annet for testing av ski-snø-friksjon og snøhåndtering. SIAT jobber tett med både Olympiatoppen (OLT), bransje / næringsliv og NTNU Senter for vinterdrift, for å ha best mulig kunnskap på ski-snø-friksjon.

SIAT utvikler også tekniske løsninger som vil gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne å være aktive. Sammen med OLT og Stiftelsen VI, utvikler SIAT konsepter og kompetanse rundt prestasjonsfremmende hjelpemidler til bruk i paralympiske idretter. Underveis og på sikt, skal dette gi breddeidretten og andre brukergrupper et løft innen tilpasset utstyr for parautøvere og personer med nedsatt bevegelsesevne til å drive aktivitet.

Vår oppgave er gjennom forskningutdanning og formidling å bringe fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet.

Vi samarbeider tett med KulturdepartementetNorges idrettsforbund og Olympiatoppen.

SIAT er lokalisert med administrasjon ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM), ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) på NTNU.