Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

SIAT er lokalisert med administrasjon ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM), ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) på NTNU. Du kan kontakte oss ved å bruke kontakt@siat.ntnu.no.

I Norge bygges idrettsanlegg for over 5 milliarder kroner per år og kravene til ingeniørvitenskapelig kompetanse med spesialkunnskap innen idrettsanlegg er økende. Idrettsanlegg har ofte strengere funksjons- og kvalitetskrav til bygg, installasjoner og utstyr enn bygninger og anlegg forøvrig. Blant annet inneholder Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven ingen nyansering av krav til ulike typer idrettsbygg. Det er derfor behov for tolkninger og tilpasninger relatert til bygninger for idrettslige formål. I tillegg stilles det stadig strengere krav til konkurransedyktighet, kostnadsreduksjon, energieffektivitet, sikkerhet og ikke minst miljøutfordringer. På tross av dette eksisterer det nesten ikke relevant utdanning innen planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg.

Norge har historisk sett vært én av verdens ledende idrettsnasjoner på vinterstid. SIAT forsker på bekledning og utstyr for å bidra til at Norge som idrettsnasjon får et teknologisk forsprang, og på den måten kan opprettholde vår plass i verdenstoppen. SIAT har gjennom NTNU tilgang på en på unik kunnskap og labfasiliteter. Blant annet benyttes NTNUs vindtunnel til forskning på aerodynamikk. Her jobber SIAT kontinuerlig med å teste utstyr for aktører som det norske alpinlandslaget, hopplandslaget, skiskytterlandslaget og skøytelandslaget. Det blir testet alt fra tekstiler og drakter, ryggplater og hjelmer samt utøvertesting. SIAT har også tilgang til en snølab for testing av ski-snø-friksjon og jobber tett med både Olympiatoppen (OLT) og NTNU Senter for vinterdrift, for å ha best mulig kunnskap på ski-snø-friksjon. SIAT utvikler også tekniske løsninger som vil gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne å være aktive. Sammen med OLT og Stiftelsen VI, utvikler SIAT konsepter og kompetanse rundt prestasjonsfremmende hjelpemidler til bruk i paralympiske idretter. På sikt skal dette gi breddeidretten og andre brukergrupper et løft innen utstyr for parautøvere og personer med nedsatt funksjonsevne.  

Vår oppgave er gjennom forskningutdanning og formidling å bringe fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet.

Vi samarbeider tett med KulturdepartementetNorges idrettsforbund og Olympiatoppen.

 

Ansatte

Ansatte

Bilderesultat for bjørn åge berntsen

Bjørn Åge Berntsen
Senterleder
Tlf. (+47) 469 29 308

Bjørn Aas
Overingeniør
Fagansvarlig idrettsanlegg

Tlf. (+47) 971 71 814

Camilla Öhman
Forsker
Prosjektleder godeidrettsanlegg.no
Tlf. (+47) 468 64 261

Snorre Nordbo Olsen
Forsker
Fagansvarlig energi
Tlf. (+47) 905 44 696

Anna Cecilie Heistad
Vitenskapelig assistent, inntil 12/19
godeidrettsanlegg.no

Therese Bergh Nitter
Stipendiat
Inneklima svømmehall

Ola Elfmark
Stipendiat (deltid)
Sportsaerodynamikk

Lars Morten Bardal
Forsker, t.o.m. des.2019
Sportsaerodynamikk

Sondre Bergtun Auganæs
Vitenskapelig assistent
Fagansvarlig snø og idrettsteknologi

Viviann Riiser
Vitenskapelig assistent
Fagområde kunstgress
(permisjon)

Jørgen Falck Erichsen
Postdoktor
Prosjektleder
Para 2022

Siri Marie Bø
Vitenskapelig assistent
Fagområde kunstgress

 

Linda Marie Hansen
Vitenskapelig assistent
Fagområde kunstgress

Wolfgang Uhl
Professor II (deltid)

Ole Øiene Smedegård
Nærings-ph.d. (Cowi)
Ventilasjon og energibruk svømmehall
Luca Oggiano
Forsker (deltid)
Fagansvarlig sportsaerodynamikk
     
Felix Breitschädel
Forsker (tilknyttet)
Idrettsteknologi