Nærings-ph.d

  • Personer i samtale

    Nærings-ph.d

Nærings-ph.d

Nærings-ph.d

Et nærings-ph.d-prosjekt utføres av en ansatt i bedriften og i samarbeid med et universitet eller en høyskole. En nærings-ph.d er tiltenkt å resultere i forsknings- og utviklingsresultater som styrker bedriften, produkter og/eller tjenester, i tillegg til at kandidaten får forskerutdannelse med spesialkompetanse i bedriftens behov og utfordringer. Et nærings-ph.d-prosjekt gir også bedrifter innen alle bransjer muligheten til økt forskningskunnskap og kompetanse uten å være med i større FoU-prosjekter. Ordningen er åpen for alle fagområder og forskningsrådet har løpende søknadsfrist og ingen konkurranse. Søknader som oppfyller ordningens krav mottar midler. Det er heller ingen begrensning på antall prosjekter per bedrift. 

Kom i gang! Nærings-ph.d. flytskjema (pdf)

Om nærings-ph.d og kontaktinfo (pdf)

Opptak Nærings-phd lunsjwebinar

Økonomisk støtte

Doktorgraden gjennomføres vanligvis over 3 til 4 år, og kan i det siste tilfellet kombineres med 25% stilling bestående av andre oppgaver, oftest hos bedriften. Den kvalifiserer kandidaten for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Bedriften kan få ca. 1,7 mNOK i støtte over en treårig (100% stilling) eller fireårig (75% stilling) prosjektperiode, hvor støtten er begrenset til 50% av prosjektkostnadene. Små og mellomstore bedrifter kan søke om opptil 600 000 NOK ekstra støtte til laboratorieforsøk. Det utgis også utenlandsstipend til doktorgradskandidatene. 

Hvem kan søke? 

Bedrifter som driver økonomisk aktivitet i Norge og som har norsk organisasjonsnummer kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan under visse forutsetninger søke, men skal ikke finansieres med >60% fra det offentlige. Bedriften eller foretaket må også ha to ansatte i 100% stilling, hvorav kandidaten kan være en av dem.

For å kunne bli aktuell for et ph.d-program må du ha en femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning, samt en finansieringsplan.

Krav til prosjektansvarlig bedrift

Prosjektansvarlig bedrift må stå som søker og være innenfor målgruppen. Prosjektet må være relevant for søkerbedriftens virksomhet og langsiktige kompetansebehov, og man må bekrefte å kunne sikre finansiering i hele prosjektperioden, også ved forsinkelser eller utsettelser. Dokumentasjon på dette kan bli etterspurt av Norges Forskningsråd. 
Kandidaten må være ansatt i prosjektansvarlig virksomhet i hele prosjektperioden og ansettelsesforholdet skal ta høyde for mulige forsinkelser. Dette betyr en 100% stilling i 3 år ved treårige prosjekter og minst en 75% stilling i 4 år ved fireårige prosjekter. Ansettelses- og arbeidsforhold må være i tråd med norsk lov.

 

        

 

Les mer om erfaringer og historier knyttet til gjennomføring av nærings-ph.d.

 

Forskningsrådet finansierer deler av kandidatens lønn under utdanningsløpet. Brohode havbruk 2050 bistår bedriftene og fagmiljøene til å forberede søknadsprosessen. Er du interessert i nærings-ph.d innen havbruksteknologi ved NTNU? For mer informasjon og starthjelp, ta kontakt med:

 

Bilde Ellie Johansen

Ellie Johansen

ellie.johansen@bdo.no

Bilde Kari Tyholt

Kari Thyholt 

kari@fi-nor.no

 

Se forskningsrådets sider om nærings-ph.d for mer informasjon.

Se innsidas infoside om budsjettering av nærings-ph.d

Se også DION – Forening for doktorgradskandidater og midlertidige ansatte ved NTNU

 


Webinar næringsphd

Illustrasjon næringsphd

Webinar om næringsphd

18. oktober ble det avholdt et webinar rettet mot kandidater og bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og-aktivitet gjennom å søke et doktorgradsprosjekt i bedrift.

Se opptaket her og lær mer om selve søknadsprosessen. I opptaket kan du blant annet se et flytskjemaet for søknadsprosessen som Brohode Havbruk 2050 har utviklet i samråd med NFR.

For mer informasjon se NTNU Brohode - Næringsphd

Flott å få synspunkter fra den som har skoen på!

To hender som holder puslespillbrikker

– Flott å få synspunkter fra den som har skoen på!

Det sier Dag Oppen i Forskningsrådet etter å ha deltatt på Brohode Havbruk 2050s lunsjwebinar – “Kompetanseheving av ansatte gjennom en Nærings-ph.d.” Les hele saken på aquatechcluster.no (4. februar 2022)