En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Mediebidrag

Palliativ medisin – som egen spesialitet?

av 11. juni 2020 i Mediebidrag
Palliativ medisin – som egen spesialitet?

Anne Fasting, spesialist i allmennmedisin, overlege ved palliativt team i Kristiansund og Molde, og stipendiat ved AFE Trondheim ved NTNU har skrevet kronikk i Dagens Medisin 11.juni 2020 om behovet for å videreutvikle palliative medisin som fagfelt. Utdrag fra kronikken: Palliativ medisin må videreutvikles med et sterkt fagmiljø som kan være spydspiss i kompetanseheving, forskning […]

Les videre »

Ny undersøkelse om coronapandemien: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

av 7. juni 2020 i Mediebidrag
Ny undersøkelse om coronapandemien: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

VG skriver 7. juni 2020 om den siste undersøkelsen til Fastlegeordningen 2.0 som er gjennomført sammen med NTNU og Helseinformatikk. Fastlegene Tor Magne Johnsen og Børge Nordberg har fått allmennpraktiker-stipend for å gjennomføre undersøkelsen, og er til knyttet AFE Trondheim med veiledning av Linn Getz.

Les videre »

Ny nettside: Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

av 13. september 2019 i Mediebidrag
Ny nettside: Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Nettsiden til Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten er oppe og går. Nettverket ble opprettet i 2018 med midler fra Allmennmedisinsk Forskningsfond, har sin forankring ved AFE Trondheim men inkluderer forskere fra alle deler av landet og med ulik fagkompetanse. Neste møte i gruppa er 4. og 5. november i Trondheim, og interesserte kan kontakte […]

Les videre »

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Gemini har nylig publisert en nyhetssak om studien som medisinstudentene Marte Aarøen og Marie T Lornstad har skrevet under veiledning fra Anne Helvik. AFE-bloggen har omtalt artikkelen i et tidligere blogginnlegg. Artikkelen med tittelen «Prevalence and persistent use of psychotropic drugs in older adults receiving domiciliary care at baseline» beskriver en alarmerende høy bruk av […]

Les videre »

På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

av 19. mai 2019 i Mediebidrag
På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

Bente Prytz Mjølstad har skrevet et debatt-innlegg i Dagens Medisin etter å ha deltatt på DM Arena og diskutert folkehelse, forebygging og fedme. Fedme er et økende helseproblem og den nye folkehelsemeldingen kritiseres for ikke å legge stor nok vekt på fedme som samfunnsproblem – og for å mangle konkrete tiltak som kan endre befolkningens […]

Les videre »

Henrik Vogt intervjuet i New York Times

av 16. mai 2019 i Mediebidrag
Henrik Vogt intervjuet i New York Times

Henrik Vogt ved AFE Trondheim er nylig intervjuet i New York Times med utgangspunkt i sitt doktorgradsarbeid. Han disputerte i 2017 med avhandlingen «Systems medicine as a theoretical framework for primary care medicine. A critical analysis» her på NTNU. I intervjuet sammenligner han den nye omics-preventive medisinen som «teppebombing» av kroppen. Her er et utdrag […]

Les videre »

Anna Luise Kirkengen intervjuet i podcast

av 4. april 2019 i Mediebidrag
Anna Luise Kirkengen intervjuet i podcast

Anna Luise Kirkengen kan høres i podcasten «Pia og Psyken» i samtale med Finn Skårderud. Du finner lenke til podcasten HER «Det finnes ingen følelse som ikke har et kroppslig uttrykk; hvorfor og hvordan har da kropp og sinn blitt skilt? Når skal vitenskapen begynne å ta følelsene innover seg, og forholde seg til at […]

Les videre »

«Det som nærer og det som tærer»

av 12. mars 2019 i Mediebidrag
«Det som nærer og det som tærer»

Anna Luise Kirkengen fra AFE Trondheim er å høre i podcast’en «Pia og Psyken», 28.februar 2019 sammen med psykiater Finn Skårderud. Tema er Anna Luises bok «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Lenke til podcast’en finner du HER Fra introduksjonen til episoden: » I ukas episode har vi besøk av Anna Luise Kirkengen, blant annet […]

Les videre »

Pasienter med fedme havner mellom to stoler

av 25. februar 2019 i Mediebidrag

Mellom 30-40 % av pasienter på fedmeklinikken ved St Olavs hospital har overspisningslidelse. Lidelsen knyttes ofte til vonde livserfaringer og pasientene havner ofte mellom to stoler i helsevesenet. Men nå har denne pasientgruppen fått et nytt psykologisk tilbud ved DPS på Stjørdal. At fedme kan knyttes til vonde livserfaringer stemmer overens med internasjonal forskning, og […]

Les videre »

«For å hjelpe må jeg evne å se». Intervju med Linn Getz i serien «Derfor ble jeg lege»

av 18. desember 2018 i Mediebidrag med Ingen kommentarer
Topp