En blogg fra Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) Trondheim

Mediebidrag

Debatt om gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt

av 28. september 2020 i Mediebidrag
Debatt om gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt

Denne måneden har det vært debatt om hva som er gode tiltak for å forebygge og behandle overvekt. Forekomsten av overvekt og fedme har økt sterkt siden 80-tallet. 7 av 10 nordmenn er overvektige. Tall fra den siste HUNT-undersøkelsen (HUNT 4) tyder i midlertidig på at den sterke økningen i fedme har avtatt noe. Her […]

Les videre »

Behov for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten

av 26. august 2020 i Mediebidrag
Behov for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten

Anne Fasting, leder av Nasjonalt Forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten , har sammen med flere av medlemmene i nettverket skrevet om behovet for forskning på palliasjon i primærhelsetjenesten i en kronikk i Dagens medisin: «For å møte utfordringene om valgfrihet, hjemmetid og hjemmedød, må det satses både i primærhelsetjenesten – der pasienten oppholder seg – […]

Les videre »

«I pasientens historier ligger et potensial til helbredelse»

av 20. august 2020 i Mediebidrag
«I pasientens historier ligger et potensial til helbredelse»

Marianne Rønneberg, stipendiat ved AFE Trondheim og fastlege i Tingvoll, er intervjuet i Utposten om sitt phd-prosjekt «Life experiences and health – a professional concern?». – Det pasientene er opptatt av er alltid relevant – det har preget dem på en eller annen måte. Vi kan ikke bestemme hva som er viktig for pasientene, sier […]

Les videre »

Palliativ medisin – som egen spesialitet?

av 11. juni 2020 i Mediebidrag
Palliativ medisin – som egen spesialitet?

Anne Fasting, spesialist i allmennmedisin, overlege ved palliativt team i Kristiansund og Molde, og stipendiat ved AFE Trondheim ved NTNU har skrevet kronikk i Dagens Medisin 11.juni 2020 om behovet for å videreutvikle palliative medisin som fagfelt. Utdrag fra kronikken: Palliativ medisin må videreutvikles med et sterkt fagmiljø som kan være spydspiss i kompetanseheving, forskning […]

Les videre »

Ny undersøkelse om coronapandemien: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

av 7. juni 2020 i Mediebidrag
Ny undersøkelse om coronapandemien: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

VG skriver 7. juni 2020 om den siste undersøkelsen til Fastlegeordningen 2.0 som er gjennomført sammen med NTNU og Helseinformatikk. Fastlegene Tor Magne Johnsen og Børge Nordberg har fått allmennpraktiker-stipend for å gjennomføre undersøkelsen, og er til knyttet AFE Trondheim med veiledning av Linn Getz.

Les videre »

Ny nettside: Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

av 13. september 2019 i Mediebidrag
Ny nettside: Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten

Nettsiden til Nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten er oppe og går. Nettverket ble opprettet i 2018 med midler fra Allmennmedisinsk Forskningsfond, har sin forankring ved AFE Trondheim men inkluderer forskere fra alle deler av landet og med ulik fagkompetanse. Neste møte i gruppa er 4. og 5. november i Trondheim, og interesserte kan kontakte […]

Les videre »

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Sterke medisiner utbredt blant eldre

Gemini har nylig publisert en nyhetssak om studien som medisinstudentene Marte Aarøen og Marie T Lornstad har skrevet under veiledning fra Anne Helvik. AFE-bloggen har omtalt artikkelen i et tidligere blogginnlegg. Artikkelen med tittelen «Prevalence and persistent use of psychotropic drugs in older adults receiving domiciliary care at baseline» beskriver en alarmerende høy bruk av […]

Les videre »

På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

av 19. mai 2019 i Mediebidrag
På tide å utfordre den hellige treenighet innen forebygging

Bente Prytz Mjølstad har skrevet et debatt-innlegg i Dagens Medisin etter å ha deltatt på DM Arena og diskutert folkehelse, forebygging og fedme. Fedme er et økende helseproblem og den nye folkehelsemeldingen kritiseres for ikke å legge stor nok vekt på fedme som samfunnsproblem – og for å mangle konkrete tiltak som kan endre befolkningens […]

Les videre »

Henrik Vogt intervjuet i New York Times

av 16. mai 2019 i Mediebidrag
Henrik Vogt intervjuet i New York Times

Henrik Vogt ved AFE Trondheim er nylig intervjuet i New York Times med utgangspunkt i sitt doktorgradsarbeid. Han disputerte i 2017 med avhandlingen «Systems medicine as a theoretical framework for primary care medicine. A critical analysis» her på NTNU. I intervjuet sammenligner han den nye omics-preventive medisinen som «teppebombing» av kroppen. Her er et utdrag […]

Les videre »

Anna Luise Kirkengen intervjuet i podcast

av 4. april 2019 i Mediebidrag
Anna Luise Kirkengen intervjuet i podcast

Anna Luise Kirkengen kan høres i podcasten «Pia og Psyken» i samtale med Finn Skårderud. Du finner lenke til podcasten HER «Det finnes ingen følelse som ikke har et kroppslig uttrykk; hvorfor og hvordan har da kropp og sinn blitt skilt? Når skal vitenskapen begynne å ta følelsene innover seg, og forholde seg til at […]

Les videre »

Topp